Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Directe partners van de NVMG

 

Stichting Centrum voor Medisch-historische Documentatie en Medisch Erfgoed en het Domus Overleg

De NVMG onderhoudt samenwerking met directe partner-organisaties, te weten

Het Domus Overleg (DO) en de Stichting Centrum voor Medisch-historische Documentatie en Medisch Erfgoed (SCME); het Trefpunt voor Medische Geschiedenis.

De NVMG, het DO en de SCME staan alle drie ten dienste van het bevorderen van de beoefening van medische geschiedenis in Nederland, al doen zijn dat ieder op hun eigen specifieke wijze. De NVMG onderschrijft het belang van zowel het Domus Overleg als van de SCME volledig.

 

Stichting Historia Medicinae

De in 1967 opgerichte Stichting Historia Medicinae stelt zich ten doel de wetenschap van de geschiedenis der geneeskunde en der geneeskunst in Nederland te bevorderen. De stichting tracht haar doel te bereiken door het verlenen van subsidies, het uitschrijven van prijsvragen, het organiseren van (wetenschappelijke) bijeenkomsten en het stichten van leerstoelen.

 

Dutch academic Network for Medical History: History, Health and Healing

De doelstellingen van het netwerk zijn het bevorderen, ontwikkelen en coördineren van onderwijs op het gebied van de medische geschiedenis, het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de medische geschiedenis en het versterken van de academische positie van de discipline medische geschiedenis

 

Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit (SHVB)

De Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit verzamelt, selecteert, registreert en beheert voorwerpen, boeken en ander historisch verpleegkundig materiaal en maakt deze toegankelijk. Dit draagt bij aan de bevordering van de kennis van de geschiedenis van de verpleegkunde.