Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Links

 

SCME / Trefpunt Medische Geschiedenis

De Stichting Centrum voor Medisch-Historische Documentatie en Medisch Erfgoed (SCME) heeft als doel belangrijk medische erfgoed te behouden, te beheren en toegankelijk te maken. De NVMG onderschrijft het belang van de SCME ten volle en zal daar waar mogelijk gebruik maken van het door de SCME opgerichte Trefpunt voor de Medische Geschiedenis in Nederland (TMGN) op Urk: www.tmgn.nl

 

Gewina

Gewina, het Belgisch-Nederlandse Genootschap voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis: www.gewina.nl

 

MGN Portaal

MGNportaal.nl documenteert en inventariseert de geschiedenis, geschiedbeoefening en activiteiten op het terrein van de geschiedenis van de geneeskunde, farmacie, tandheelkunde, diergeneeskunde en verpleegkunde in Nederland en zijn voormalige koloniën: www.mngportaal.nl

 

Rijksmuseum Boerhaave

Met een collectie die vijf eeuwen onderzoek en innovatie toont, en een intensieve samenwerking met kopstukken uit de wetenschap van vandaag, biedt Rijksmuseum Boerhaave bezoekers van alle leeftijden een intrigerende kijk in de wereld van wetenschap: www.rijksmuseumboerhaave.nl

 

Florence Nightingale Instituut

Kennisinstituut (online) over de geschiedenis van de verpleging en verzorging: www.fni.nl

 

Buitenlandse/internationale verenigingen en organisaties

Op termijn zal de NVMG streven naar nauwere contacten en samenwerking met buitenlandse en internationale verenigingen of organisaties op het gebied van medische geschiedenis. 

 

BSHM, the British Society for the History of Medicine: www.bshm.org.uk

EAHMH, the European Association for the History of Medicine and Health: www.birmingham.ac.uk

SFHM, la Société Française d’ Histoire de la Médicine: www.biusante.parisdescartes.fr

Montanus, Collegium Medico-historicum Brugense: www.montanusbrugge.be

 

Wellcome Collection

The free museum and library for the incurably curious: www.wellcomecollection.org