Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Links

 

SCME / Trefpunt Medische Geschiedenis

De Stichting Centrum voor Medisch-Historische Documentatie en Medisch Erfgoed (SCME) heeft als doel belangrijk medische erfgoed te behouden, te beheren en toegankelijk te maken. De NVMG onderschrijft het belang van de SCME ten volle en zal daar waar mogelijk gebruik maken van het door de SCME opgerichte Trefpunt voor de Medische Geschiedenis in Nederland (TMGN) op Urk: www.tmgn.nl

 

Stichting Historia Medicinae

De in 1967 opgerichte Stichting Historia Medicinae stelt zich ten doel de wetenschap van de geschiedenis der geneeskunde en der geneeskunst in Nederland te bevorderen. De stichting tracht haar doel te bereiken door het verlenen van subsidies, het uitschrijven van prijsvragen, het organiseren van (wetenschappelijke) bijeenkomsten en het stichten van leerstoelen.

 

Gewina

Gewina, het Belgisch-Nederlandse Genootschap voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis: www.gewina.nl

 

Rijksmuseum Boerhaave

Met een collectie die vijf eeuwen onderzoek en innovatie toont, en een intensieve samenwerking met kopstukken uit de wetenschap van vandaag, biedt Rijksmuseum Boerhaave bezoekers van alle leeftijden een intrigerende kijk in de wereld van wetenschap: www.rijksmuseumboerhaave.nl

 

Florence Nightingale Instituut

Kennisinstituut (online) over de geschiedenis van de verpleging en verzorging: www.fni.nl

 

Medisch-historische Stichtingen

Stichting geschiedenis Fysiotherapie (http://www.sgfinfo.nl)

Stichting Farmaceutisch Erfgoed (https://www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl/collecties/virtueel-museum), waaronder De Eenhoorn 

Catharina Schrader stichting, verloskunde (http://www.catharinaschraderstichting.nl/home)

Stichting vrienden tandheelkundig erfgoed (http://www.svte.nl

 

Medisch-historische Gezelschappen

Veterinair historisch genootschap (http://www.veterinaryhistory.nl

Centrum voor farmaceutisch erfgoed (http://www.farmaceutischerfgoed.nl)

Historische commissie radiologie (http://www.radhis.nl/)

 

Musea en Medisch-historisch Erfgoed

Medisch Farmaceutisch Museum De Griffioen (https://www.museumdegriffioen.nl)

London Museums of health & medicine  http://medicalmuseums.org

Medisch academisch erfgoed (http://www.medischerfgoed.nl

Museum de Dorpsdokter (https://www.museumdedorpsdokter.nl)

Het Dolhuys, museum van de geest (http://www.hetdolhuys.nl/

 

Buitenlandse/internationale verenigingen en organisaties

Op termijn zal de NVMG streven naar nauwere contacten en samenwerking met buitenlandse en internationale verenigingen of organisaties op het gebied van medische geschiedenis. 

 

BSHM, the British Society for the History of Medicine: www.bshm.org.uk

EAHMH, the European Association for the History of Medicine and Health: www.birmingham.ac.uk

SFHM, la Société Française d’ Histoire de la Médicine: www.biusante.parisdescartes.fr

Montanus, Collegium Medico-historicum Brugense: www.montanusbrugge.be

Cambridge University Press: Medical History https://www.cambridge.org/core/journals/medical-history/latest-issue

ISHRAD, The International Society for the History of Radiology: http://ishrad.org

De Rheinischer Kreis der Medizinhistoriker (geen website bekend)

GWMT, Gesellschaft für Geschichte der Wissenschaften, der Medizin und der Technik e. V.: https://www.gwmt.de

 

Wellcome Collection

The free museum and library for the incurably curious: www.wellcomecollection.org

 

 

Aanbevolen literatuur

 

Leerboek medische geschiedenis,

Hillen, Houwaart en Huisman, 2018

Basisboek Filosofie & Geschiedenis van de Gezondheidszorg
Pieters, Widdershoven (red), 2019