Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Bestuur van de NVMG

 

Het bestuur van de NVMG is samen met de algemene ledenvergadering verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen en het uitvoeren van de taken van de vereniging. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 

Mw. drs. Reina (R.) de Raat

Voorzitter

 

Dr. Timo (T.C.) Bolt

Secretaris

 

Mw. drs. Astrid (A.) Fintelman

Webredacteur

 

Dr. Kees (C.G.) Olthof

Penningmeester

 

Drs. Frits (F.J.) Schuitemaker

Boardmember

 

Prof. dr. Kees (K.) Graamans

Boardmember

 

Dhr. Hans (H.A.) Wupkes

Boardmember