Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Bestuur van de NVMG

 

Het bestuur van de NVMG is samen met de algemene ledenvergadering verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen en het uitvoeren van de taken van de vereniging. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 

Em.prof.dr. Petrie (F.) Roodbol

Voorzitter

 

Dr. Marten (M.) van Wijhe

Secretaris

 

Dr. Anton (A.) de Wijer

Penningmeester

 

John (J.R.) Soedirman

Webredacteur en bestuurslid

 

Em.prof.dr. Kees (K.) Graamans

Bestuurslid