Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Over de NVMG

 

De Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis is op 5 november 2013 opgericht. De vereniging is opgericht voor en door belangstellenden in de medische geschiedenis vanuit een veelheid van disciplines als medici, diergeneeskundigen, tandartsen, verpleegkundigen, paramedici als fysiotherapeuten en verloskundigen, historici en andere geïnteresseerden. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 59160985.

Het lidmaatschap van NVMG staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor de medische geschiedenis.

 

 

Missie

De NVMG is een vereniging voor iedereen, die geïnteresseerd is in de medische geschiedenis. Dit geldt voor zowel het individu als voor organisaties die zich bezighouden met medische geschiedenis. Zij beoogt een verbindende functie te vervullen voor de verschillende gremia op het gebied van medische, hetgeen bijdraagt aan eenheid in het vakgebied.

In de visie van de NVMG behoren geschiedenis van de geneeskunde, de geschiedenis van de gezondheidszorg, de medisch-maatschappelijke geschiedenis, de geschiedenis van de verpleegkunde, de farmacie, de fysiotherapie en de geschiedenis van de medische wetenschap binnen het brede en moderne concept van de discipline medische geschiedenis.

De NVMG zet zich daarom in om samenwerking tussen de verschillende gremia te entameren en tot een bundeling van activiteiten te komen door een platform voor medische geschiedenis te realiseren.

 

Doelstellingen

De NVMG beoogt een overkoepelend platform te zijn voor de vele verenigingen, commissies, medische beroepsgroepen (artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en verloskundigen) en universitair werkende medisch historici, verzamelaars en belangstellenden, die zich met de medische geschiedenis in Nederland bezighouden.

 

Overzicht van de doelen van de NVMG:

  • De NVMG bevordert de belangstelling voor de medische geschiedenis.
  • De NVMG is een platform voor beoefenaars van medische geschiedenis.
  • De NVMG verbindt en enthousiasmeert haar leden, evenals de verschillende gremia die op het gebied van medische geschiedenis actief zijn.
  • De NVMG bevordert de kennis van de medische geschiedenis.
  • DE NVMG ondersteunt het academische werkveld binnen de medische geschiedenis waar mogelijk en houdt direct contact met haar door contacten via de commissie Onderwijs & Onderzoek van de universitair werkende medische historici.
  • De NVMG wil het maatschappelijke draagvlak voor het vakgebied medische geschiedenis versterken.
  • De NVMG wil de goede omgang met en goed beheer van medisch erfgoed bevorderen en ondersteunen.