Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Over de NVMG

 

De NVMG is in 2013 opgericht met als doel de medische geschiedenis in de breedste zin van het woord in Nederland te stimuleren en te bevorderen vanuit een veelheid van disciplines: medici, diergeneeskundigen, tandartsen, verpleegkundigen, paramedici als fysiotherapeuten en verloskundigen, historici en andere geïnteresseerden.

Zij beoogt verenigingen, beroepsgroepen, commissies, historici en belangstellenden op het gebied van medische geschiedenis samen te brengen. Zij tracht haar doelstelling te realiseren door te faciliteren en te verbinden. Kernactiviteiten zijn het verstrekken van informatie en het vergroten van bekendheid van organisaties op het gebied van medische geschiedenis en hun activiteiten door kennis te geven van publicaties, lezingen, tentoonstellingen en evenementen met behulp van haar website en door nieuwsbrieven.

 

 

Missie en visie

De NVMG is een vereniging die leden van informatie voorziet op het gebied van de medische geschiedenis om de bekendheid en de toegankelijkheid van het vakgebied te bevorderen.

Zij wil in goede harmonie een verbindende en ondersteunende rol vervullen met en tussen alle verschillende gremia op het gebied van de medische geschiedenis.

De NVMG is een vereniging voor iedereen, die geïnteresseerd is in de medische geschiedenis en erfgoed, professioneel en als liefhebberij. Dit geldt voor zowel het individu als voor de organisaties die zich bezighouden met medische geschiedenis en haar erfgoed.

 

In de visie van de NVMG behoren geschiedenis van de geneeskunde, de geschiedenis van de gezondheidszorg, de medisch-maatschappelijke geschiedenis, de geschiedenis van de verpleegkunde, de farmacie, de fysiotherapie, verloskunde, tandheelkunde en de geschiedenis van de medische wetenschap als ook de geschiedenis van de veterinaire geneeskunde binnen het brede en moderne concept van de discipline medische geschiedenis en haar erfgoed.

De NVMG wil de samenwerking tussen de verschillende gremia entameren en hun activiteiten zichtbaar en toegankelijk maken om de bekendheid èn de ontwikkeling van het vakgebied verder te stimuleren.

 

 

Doelstellingen

De NVMG beoogt een overkoepelend informatie platform te zijn voor organisaties en individuen die zich bezighouden met dan wel geïnteresseerd zijn in de medische geschiedenis en haar erfgoed.

  • De NVMG verstrekt informatie en ontsluit informatie via haar website en door nieuwsbrieven over activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van de medische geschiedenis.
  • De NVMG onderhoudt contacten met de diverse organisaties op het gebied van de medische geschiedenis
  • De NVMG verbindt en enthousiasmeert haar leden, evenals de verschillende gremia die op het gebied van medische geschiedenis actief zijn. 
  • De NVMG bevordert de belangstelling voor de medische geschiedenis. 
  • De NVMG wil de goede omgang met en goed beheer van medisch erfgoed bevorderen en ondersteunen