Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Ledeninformatie

page2image54083584

 

PROGRAMMA 14e ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Datum: 10 april 2021

Tijd: 13.30 uur -17.00 uur

Plaats : Trefpunt Medische Geschiedenis Urk

 

Thema: Caleidoscoop op de praktijk

 

 

13.30–14.00 uur: Beroemde Tandartspatiënten uit het verleden en andere wetenswaardigheden uit het tandheelkundige verleden. 

Em. prof. M.A.J. Eijkman, tandarts, hoogleraar Sociale Tandheelkunde en Voorlichtingskunde ACTA, UvA, gedurende 40 jaar columnist Tandheelkunde bij  NRC/Handelsblad en auteur van het boek Tanden en Misverstanden (2017).

 

14.00–14.30 uur: De geschiedenis van de diergeneeskundige praktijk.

E.J. Tjalsma, dierenarts Dierenkliniek Emmeloord en auteur van het boek Van Remedien tegen de siekte onder paarden en hoornbeesten tot Veterinary dermato-cosmetics

 

14.30-15.00 uur: Kiezen of verliezen. Bevallen thuis of in ziekenhuis: een historische  ontwikkeling

L. Schultz, verloskundige en historicus, auteur van het boek, Nederlandse verloskundigen, hun historie en verloskundig erfgoed (2013)

 

15.00-15.15 uur: Mogelijkheid tot het stellen van vragen

 

15.30-16.30 uur:  Algemene Ledenvergadering

 

 


 

PROGRAMMA 13e ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Datum: 28 november 2020

Tijd: 13.00 uur – 18.00 uur

Plaats: Rijksmuseum Boerhaave te Leiden.

 

Thema:  De huidige pandemie en de geschiedenis.

 

13.00 uur: ontvangst door dagvoorzitter Jan Huurman en moderator Astrid Fintelman

 

13.30–14.00 Frank Huisman, Public health: over draagvlak en loyaliteit

Prof. Dr. Frank Huisman is als hoogleraar in de Geschiedenis van de Geneeskunde verbonden aan het UMC Utrecht en aan het Descartes Centre voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie.

 

14.00–14.30 Leo van Bergen, ‘Spaanse’ Griep in het licht van de huidige pandemie

Dr. Leo van Bergen, is medisch historicus met als specialisme de relatie tussen oorlog en (tropische) geneeskunde. 

 

14.30-15.00 Mieneke te Hennepe, De tentoonstelling Besmet!

Dr. Mieneke te Hennepe is conservator bij Rijksmuseum Boerhaave en universitair docent Medische geschiedenis bij het Leids Universitair Medisch Centrum

 

15.00-16.00 Bezoek tentoonstelling Besmet! (en koffie/thee)

 

Ivm COVID-19 is het bezoek aan tentoonstelling en de vaste collectie in groepjes:  

15.00 uur 8x tentoonstelling Besmet en 7x vaste collectie
15.15 uur 8x tentoonstelling Besmet en 7x vaste collectie
 

16.00-17.00 uur: Ledenvergadering

 

17.00-18.00 Borrel

 

 


PROGRAMMA  12e ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Datum: 14 december 2019

Tijd: 13.00 uur- 17.30 uur

Plaats: Museum Vrolik, AMC, Meibergdreef 15, J0-130, Amsterdam

 

Thema: Van Anatomie tot MRI.

 

13.00 uur:                   ontvangst/inloop

 

13.25-13.30 u.            Dagvoorzitter Astrid Fintelman: Introductie inhoudelijk programma

 

Astrid Fintelman, MSc MA is arts n.p. en historicus. Zij voltooide in 2018 het boek Van stadsziekenhuis tot top academisch instituut. No nonsense radiology in Rotterdam (Rotterdam 2018)

 

13.30–14.00 u.           Prof dr. ir Frans Zonneveld: Coupe Anatomie en beeldvorming

 

Een goed voorbeeld van een andere kijk op de anatomie is de omwenteling van twee dimensionale conventionele beelden naar de drie dimensionale projecties. In de radiologie is deze omslag prachtig zichtbaar met de komst van de echografie, de CT- en de MRI-techniek, die gedetailleerde dwarsdoorsneden van anatomische structuren mogelijk maakten. Prof dr. ir Frans Zonneveld geeft een mooi historisch overzicht van de coupe-anatomie voordat er sprake is van coupe-beeldvorming. Hij laat zien dat er ook voor de komst van de radiologische 3-D technieken een interessante coupe-anatomie bestond en neemt ons mee langs Da Vinci (1489) en De Riemer (1818), naar de anatomische atlas uit 1923  van Eycleshymer en Shoemaker en latere coupe-anatomische technieken en inzichten.

Prof dr. ir Frans Zonneveld is emeritus-hoogleraar medische beeldvormende technieken (UMC Utrecht). Hij heeft ook bijgedragen aan de samenstelling van de Elsevier anatomische atlas op CD waarbij de coupes vergeleken worden met CT-coupes en MRI-coupes (1993-1998)

 

14.00–14.30 u.           Dr. Bernadette de Bakker: Van MRI naar Anatomie; de ontwikkeling

                                      van een 3D foetale anatomieatlas.

 

Dr. Bernadette de Bakker sluit aan op de geschiedenis van de coupe-anatomie en verhaalt hoe de afdeling Medische Biologie sectie Klinische Anatomie & Embryologie, van 2-dimensionale (2D) histologische coupes van 34 menselijke embryo’s uit de historische Carnegie-collectie in Washington DC een 3D Atlas van de humane embryologie heeft gecreëerd (De Bakker et al. Science, 2016). Deze 3D atlas omvat alle ontwikkelende orgaanstelsels tot en met de 10dezwangerschapsweek.

 Dr. Bernadette de Bakker is werkzaam als universitair docent en wetenschappelijk onderzoeker op de afdeling Medische Biologie, sectie Klinische Anatomie & Embryologie van het AMC en promoveerde in 2018 op het proefschrift getiteld 3D Atlas of Human Embryology, new insights in human development

 

14.30-15.00 u.             Henri de Bakker: Forensische radiologie

 

Als forensisch radioloog reconstrueert Henri de Bakker, net als een medisch historicus, een gebeurtenis die in het verleden ligt. Dit onderzoek wordt niet met geschreven bronnen verricht maar met behulp van beeldvormende technieken. Al kort na de ontdekking van de röntgenstralen in 1895, werd in de rechtszaal gebruik gemaakt van de radiologie, waar een röntgenfoto werd getoond met daarop een kogel in een been. Het duurde echter tot de laatste millenniumwisseling, dat er een meer gestructureerde samenwerking ontstond tussen de forensisch patholoog en de radioloog. In die tijd bracht radioloog Brogdon het eerste leerboek van forensische radiologie uit en was patholoog Michel Thali begonnen met het vervaardigen van een CT-scan van een dodelijk slachtoffer voorafgaande aan een gerechtelijke sectie. Hiermee was de ‘Virtopsy ’ geboren. De samenwerking tussen een forensisch patholoog en spreker heeft ertoe geleid dat er een grote database is opgebouwd van casus waarbij er sprake leek te zijn van geweld op de hals.

Henri de Bakker werkt als staflid en neuroradioloog in het Groene Hartziekenhuis te Gouda. Hij promoveert in februari 2020 op zijn proefschrift Forensic Radiology in the Netherlands  

 

15.00-15.10 u.            Dr. Laurens De Rooy: Introductie op Museum Vrolik

 

Dr. Laurens de Rooy, promoveerde in 2009 op het proefschrift Lodewijk Bolk en de bloei van de Nederlandse anatomie, 1860-1940. Hij is conservator en directeur van Museum Vrolik.

 

15.10-16.00 u.            Museumbezoek (en koffie/thee)

 

16.00-17.00 u.            Ledenvergadering NVMG

 

17.00 uur                     Borrel

 

 


 

PROGRAMMA 11e ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum 13 april 2019
Tijd: 12.45 uur – 17.30 UUR
Plaats: Boothzaal, Universiteitsbibliotheek Utrecht (Uithof), Heidelberglaan 3 Utrecht

 

EERSTE LUSTRUM NVMG
Thema: “Nieuwe (ver)gezichten in de medische geschiedenis in Nederland”

 

12.45 uur: Ontvangst / inloop

 

13.15-13.30 u. : Reina de Raat. Voorzitter NVMG. Feestrede bij 1e lustrum

 

13.30-14.15 u. : Manon Parry: Who Cares? Medical History Subjects, Objects, and Audiences

In this presentation, Manon Parry will discuss some of the uses of medical history, drawing on her work curating exhibitions and other public projects. Using examples from her current research on the social relevance of medical museums across Europe, she will consider trends shaping the collection and interpretation of medical heritage, and the appeal of this past for diverse audiences today.

Manon Parry is bijzonder hoogleraar medische geschiedenis VU (tevens universitair hoofddocent American Studies and Public History bij de Universiteit van Amsterdam en voormalig curator bij de afdeling History of Medicine van de National Library of Medicine in de VS).

 

14.15-14.45 u. : Marlène Cornelis: Vrouwelijke dokters aan het Front: ‘het gewonnen terrein verloren’

Met het uitbreken van de Grote Oorlog richtte Dr Elsie Inglis uit Edinburgh de Scottish Women’s hospitals for Foreign Service op, een volledig door vrouwen bemande organisatie die gedurende de oorlog een veertiental veldhospitalen oprichtte in heel Europa. Deze heldinnen, die voor het eerst ook volwassen mannen behandelden, verlegden de grenzen van de vrouwelijke arts. Maar hoe verging het hen na de wapenstilstand? Een retrospectieve cohortstudie uit primaire bronnen.

Marlène Cornelis (22), geneeskundestudente uit Rotterdam, vertrok afgelopen jaar naar de Universiteit van Glasgow voor een masteropleiding History of Medicine. Ze schreef haar scriptie over vrouwelijke artsen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

14.45-15.15 u. : Ruben Verwaal: Gezond verleden: De betekenis van erfgoed voor het Erasmus MC
Het Erasmus MC is toekomstgericht en wil een leidende rol spelen in technologische ontwikkelingen en innovatie. Waarom zou je dan investeren in het beheer van oude apparaten?

Ruben Verwaal (1986) is gespecialiseerd in de geschiedenis en materiële cultuur van geneeskunde. Hij is werkzaam als conservator medische collecties bij het Erasmus MC. Zijn proefschrift Fluid Bodies: Physiology and Chemistry in the Eighteenth-Century Boerhaave School (RUG, 2018) onderzocht de chemie van lichaamssappen in de 18de-eeuwse geneeskunde en hun centrale rol in de Nederlandse Verlichtingscultuur.

 

15.15-15.45 u. : Pauze, met feestelijke traktatie

 

15.45-16.45 u. : Algemene Ledenvergadering

 

16.45-17.30 u. : Borrel