Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Webexpo 'Medisch Eremetaal' van het NTvG

29 januari 2019, door Persbericht NTvG
1
/
3

 

 

Het redactiekantoor van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde herbergt een bijzondere en omvangrijke historische collectie aan penningen. Deze collectie geeft een inkijk in de medische geschiedenis en de veranderende rol van artsen en wetenschappers.

 

Vanaf het najaar van 2018 presenteert het NTvG een online tentoonstelling waarin een uitgebreide selectie uit deze collectie wordt beschreven en voorzien van historische achtergronden. De webexpo kunt u bezoeken op www.ntvg.nl/eremetaal.

 

Deze web-expo ‘Medisch Eremetaal’ is gerelateerd aan een online NTvG publicatie van Berend Mul van 27 november 2018 (www.ntvg.nl/penning). 

Dit artikel gaf een voorschot op deze web-tentoonstelling. In het artikel wordt met enkele penningen uit de collectie een schets gegeven van de ontwikkeling van de moderne medische wetenschap in de negentiende eeuw, waarin eerst de klinische geneeskunde en vervolgens de laboratoriumgeneeskunde gestalte kreeg. In de penningencollectie vinden we een weerspiegeling van deze ontwikkeling in de figuur van de belangrijkste Nederlandse representanten van deze twee richtingen in de medische wetenschap van de negentiende eeuw, Schroeder van der Kolk (1797-1862) en Franciscus Cornelis Donders (1818-1889).

 

1
/
3
Toegangspenning hortus voor chirurgijns 1684
P. van Foreest (1522-1597)