Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Verschenen: nieuwe Ad Fontes Cahiers

25 juni 2021, door webredactie NVMG
1
/
1

 

Onder de titel Ad Fontes Cahiers verzorgt het Trefpunt de uitgave van teksten die bedoeld zijn het onderzoek binnen het Trefpunt bekendheid te geven.

 

Inmiddels zijn via het Trefpunt Medische Geschiedenis vier Ad Fontes Cahiers verschenen.

 

Ad Fontes Cahier 1
M.J. van Lieburg, Het Medisch Leesmuseum 2.0. Het fysieke boek in medisch-historisch onderwijs en onderzoek. Mr. H. Bos-lezing gehouden op 15 mei 2019 Vrije Universiteit Amsterdam (Urk 2020) 31 pp. (ISBN 978-90-831338-0-5).

 

Ad Fontes Cahier 2
A. Kuyper, Is de Heer in ons midden of niet? Een preek tijdens de pokkenepidemie in 1865. Tekstuitgave door F.A. van Lieburg (Urk 2021) 20 pp. (ISBN 978-90-831338-1-2).

 

Ad Fontes Cahier 3
A. Verhoeven, De handgreep van Bracht. Een historische analyse van de onjuiste beschrijving in de verloskundige handboeken over stuitgeboorte (Urk 2021) 37 pp. (ISBN 978-90-831338-2-9).

 

Ad Fontes Cahier 4
A. Verhoeven, Vijftig jaar stuitgeboorte in transitie. Haalt de stuitgeboorte 2030? (Urk 2021) 43 pp. (ISBN 978-90-831338-3-6).

 

 

De uitgaven zijn in de regel als pdf te downloaden via https://tmgn.nl/artikel?id=ad-fontes-cahiers. De in druk verschenen uitgaven kunt u, met vermelding van uw adresgegevens, bestellen via [email protected].

1
/
1