Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Filosofie & geschiedenis van de gezondheidszorg en Tijdgenoten uit de leefwereld van Andreas Vesalius

8 februari 2019, door webredactie NVMG
1
/
2

 

Recent zijn twee interessante boeken verschenen voor medisch historici.

 

Tijdgenoten uit de leefwereld van Vesalius

 

Het eerste is Tijdgenoten uit de leefwereld van Andreas Vesalius, een 212 pagina’s-tellend boek geschreven door Bob van Hee, chirurg en auteur van diverse medisch-historische werken en Maurits Biesbrouck, auteur, arts en voormalig medisch directeur van het laboratorium van het Stedelijk Ziekenhuis in Roeselare (België). De eerste druk is in november 2018 verschenen.

 

‘Dit cahier wordt gevormd door een aantal bijdragen, die alle betrekking hebben op de figuur van de Brusselse anatoom en chirurg Andries van Wesel of Vesalius (1514-1564). De bundel vormt daarmee een waardige opvolger van het eerder – in 2014 – uitgegeven cahier nr.4, gewijd aan de Kunst van Vesalius, dat ter gelegenheid van Vesalius’ 500-jarige geboorte werd gepubliceerd.’

 

Er zijn nog geen recensies van dit werk op het internet bekend. Mocht u het werk gelezen hebben en een relevante recensie willen schrijven, wordt u hiertoe van harte uitgenodigd.

 

Filosofie & geschiedenis van de gezondheidszorg

 

Daarnaast maak ik u graag attent op het verschijnen van het Basisboek Filosofie & geschiedenis van de gezondheidszorg, onder redactie van Toine Pieters, hoogleraar geschiedenis van de gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Utrecht en Guy Widdershoven, hoogleraar medische filosofie en ethiek, en hoofd van de faculteit Medische Geesteswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het boek is sinds 10 januari 2019 verkrijgbaar in de boekhandel.

 

Het basisboek biedt een geïntegreerde benadering van filosofische en historische perspectieven op ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Aan bod komen onder meer de zorg rond geboorte en dood, publieke gezondheidzorg, begrippen als ziekte en gezondheid, psychiatrie, multi-etniciteit, disability, medische wetenschap en technologie, lichaamsbeelden en metaforen in het hersenonderzoek. Ieder onderwerp wordt behandeld door zowel een filosoof als een historicus. De theorie wordt geïllustreerd aan de hand van herkenbare casuïstiek uit de klinische praktijk.

 

Op de website van Boom uitgevers Amsterdam vindt u een inkijkexemplaar. U kunt daar het boek ook bestellen.

1
/
2