Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Tentoonstelling ‘Hoor eens even!’ in het Erasmus MC tot 30 september 2022

11 augustus 2022, door webredactie NVMG
1
/
1

De tentoonstelling Hoor eens even‘ is een initiatief van dr. Ruben Verwaal (conservator van het medische erfgoed van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam) en Wies Groeneveld (auteur van het boek ‘Een en al oor’). Het doel is enerzijds om het bewustzijn onder medische studenten en gezondheidsprofessionals te vergroten over hoe je (anders) kunt omgaan met de obstakels waar mensen met een gehoorbeperking mee te maken hebben. En anderzijds om een breder publiek te tonen hoe rijk, divers en lang de geschiedenis van slechthorend- en doofheid is. Te zien van 2 juli tot 30 september 2022.

 

Sinds een aantal jaar besteedt het Erasmus MC meer aandacht aan diversiteit en inclusiviteit ( D&I ) in het onderwijs, waardoor studenten nog beter zijn voorbereid op hun uiteindelijke werk als arts in een diverse samenleving. En er is natuurlijk ook sprake van studenten met een gehoorbeperking. Deze expositie maakt deel uit van dit D&I-onderwijs. Hoe rijk, divers en lang de geschiedenis van slechthorend- en doofheid is, wordt getoond aan de hand van onder andere objecten, foto’s en videofragmenten. 

 

Draagvlak
Vanaf het begin zijn diverse belangenorganisaties van doven en slechthorenden betrokken bij de ontwikkeling van deze expositie om een breed draagvlak te creëren. Vertegenwoordigers van deze organisaties hebben zitting genomen in een Expertgroep. Deze groep heeft meegedacht in het verzamelen van verhalen en perspectieven die de kwaliteit ten goede is gekomen. ‘Nothing about us without us!’

 

Meer informatie
Vanaf zaterdag 2 juli tot en met vrijdag 30 september 2022 is de tentoonstelling voor iedere geïnteresseerde (gratis) te zien zijn in het Erasmus MC. Er is tevens een online versie beschikbaar. Deze is inhoudelijk precies hetzelfde en is vanaf 2 juli 2022 permanent beschikbaar. 

https://www.stichtinghoormij.nl/items/nl-nl/nieuws/voor-iedereen/tentoonstelling-hoor-eens-even-in-het-erasmus-mc

 

1
/
1