Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Subsidiemogelijkheden voor onderzoek in de geschiedenis van de verpleegkunde

26 april 2021, door webredactie NVMG
1
/
1

De Stichting Zuster Vernède geeft subsidies aan activiteiten en projecten waarbij de focus ligt op de geschiedenis van verpleging en verzorging in Nederland. Die geschiedenis is voor een belangrijk deel nog onbekend.

Door projecten op dit gebied te stimuleren en te financieren brengen we dit vakgebied een stapje verder. Want kennis over die geschiedenis draagt bij aan de ontwikkeling van het vak.

 

 

De Stichting Zuster Vernède is opgericht in 2008. Het kapitaal van de stichting is gevormd door giften van de Stichting Gerard van Kleef en de Stichting Prinses Margrietschool. Het doel van de stichting is het stimuleren van onderzoek naar de geschiedenis van verpleging en verzorging.

 

Vanaf januari 2021 kan er subsidie aangevraagd worden voor projecten, congressen en publicaties. Het onderwerp moet wel altijd de geschiedenis van verpleging of verzorging zijn.

 

Ook is er een nieuwe stimuleringsprijs voor de beste bachelor- of masterscriptie op het gebied van de geschiedenis van verpleging of verzorging, de Vernède Scriptieprijs. 

 

Alle informatie over subsidies, de scriptieprijs en lopende projecten kunt u vinden op:

https://zustervernede.nl

1
/
1