Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

15 maart 2021 Webinar: Pain overcome by progress? The rise of the laboratory in modern medicine and life

3 maart 2021, door webredactie NVMG
1
/
1

Aan de letterenfaculteit van de RUG wordt via Zoom een webinarserie georganiseerd rond het thema ‘Health, Humanities and the Lab‘.

Het webinar van 15 maart 2021, van 16.00 uur tot 17.00 uur, gaat over de opkomst van het laboratorium in de moderne geneeskunde.

 

Op de website van de RUG:

 

This semester’s webinars are loosely organised around the theme of Health, Humanities and the Lab, whereby the lab refers to spaces of health research, including (linguistic) laboratories, as well as operating theatres, ateliers, living labs in ethnographic research and archaeological digs.

This is the second webinar organized by the Groningen Centre for Health and Humanities this semester.

 

Voor meer informatie: website van de RUG!

 

 of per email Rina Knoeff ([email protected])

1
/
1
Scheikundig laboratorium rond 1900