Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Oproep voor bijdrage aan magazine Wonderkamer

9 november 2020, door webredactie NVMG
1
/
1

Call voor bijdragen Wonderkamer 3: Vertrouwen/wantrouwen in de wetenschap

 

Het derde nummer van het wetenschapshistorisch magazine Wonderkamer (juni 2021) staat in het teken van ‘Vertrouwen/wantrouwen in de wetenschap’. De redactie zoekt auteurs die belangrijk of vernieuwend onderzoek – of gewoon boeiende verhalen – over dit thema willen delen met een breed publiek. We zijn op zoek naar gevarieerde bijdragen: korte, rijk geïllustreerde artikelen (max. 2500 woorden), fotoreportages, interviews, objectbeschrijvingen etc. De voertaal is Nederlands.

 

Over het thema

 

De laatste jaren lijkt er sprake van een groeiend wantrouwen in de wetenschap: wetenschappelijke informatiebronnen en experts op het gebied van klimaatverandering, vaccinaties, epidemiologische modellen of stikstofdepositie worden betwist of van bevooroordeeldheid beschuldigd. Toch scoorde ‘de wetenschap’ in 2018 nog een 7,1 in een groot onderzoek van het Rathenau Instituut naar maatschappelijk vertrouwen in instituties, een cijfer dat ver uitstak boven dat voor de rechtspraak, media, politiek en bedrijfswereld. Veel mensen zien wetenschap ook nog als de oplossing voor allerlei problemen.

Hoe heeft de wetenschap deze positie kunnen verwerven en met welke (methodologisch, retorische, visuele) middelen houdt ze die in stand? Zijn er historische voorbeelden van een groot wantrouwen in ‘wetenschappelijke’ kennis of juist van momenten waarop het maatschappelijk vertrouwen gewonnen werd?

 

In dit themanummer komt een speciaal katern over vaccinaties, onder redactie van Tinne Claes.

 

 

Deadline indienen voorstellen: 1 december 2020 (korte beschrijving van invalshoek, relevantie voor breder publiek en vorm)

Deadline indienen bijdragen: 1 februari 2021 

Publicatie: juli 2021, tegelijkertijd met The 9th Gewina Woudschoten Conference: Trust in Science and Technology.

 

Voor meer informatie:

Call voor bijdragen Wonderkamer 3: Vertrouwen/wantrouwen in de wetenschap

1
/
1