Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Nieuws van Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit Mei 2021

8 mei 2021, door webredactie NVMG
1
/
3

Nieuws van Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit Mei 2021

 

Collectiewerk

Ondanks handicaps en beperkingen gaat het werk aan de collectie gelukkig gewoon door, zij het wat minder intensief dan we zouden willen. Er zijn twee uitleendiensten gerealiseerd en voor de nazomer hebben zich al drie groepen gemeld, die de collectie willen bezichtigen.

                                              

 

In Memoriam

Op 96-jarige leeftijd is Maria Arnolda Johanna Carolina Antonia van Lamoen gestorven. 

Niet alle lezers zullen haar naam kennen. Maria van Lamoen was een zeer trouw lid van de Vereniging voor de Geschiedenis der Verpleegkunde en stellig is zij het oudste lid geweest die de overstap naar het lidmaatschap van NVMG nog heeft gemaakt. Zo lang dat mogelijk was heeft ze de excursies van VGV bijgewoond en ze was altijd bereid ergens mee te helpen; zo nam zij méér dan eens zitting in de kascommissie van VGV. Zij was verloskundige en verpleegkundige en heeft verschillende boeken geschreven over oude kraamgebruiken; deze boeken bevinden zich in de collectie van SHVB. Maria was als docente verbonden aan Vronestein, de eerste gemeenschappelijke opleidingsschool voor verpleegkunde voor meerdere ziekenhuizen te Voorburg. Moge zij in vrede rusten.

 

Versterking van het team

Onlangs heeft zich een nieuwe vrijwilliger aangemeld: een Syriër die in Nagele woont met zijn gezin. Hij is van oorsprong kleermaker en dat betekent dat de grote collectie uniformen van SHVB in de beste handen is qua reparaties en onderhoud.

                                              

Publicaties

SHVB-secretaris Cecile Aan de Stegge en Hugo Schalkwijk, adviseur historisch college FNI bij VenVN werken aan een digitale co-productie betreffende de aanloop naar de Wet tot Wettelijke Bescherming van het Diploma Ziekenverpleging. In deze productie worden actoren en argumenten nader belicht. Het resultaat zal vanaf 12 mei te zien zijn op de site van FNI en van SHVB. Met deze link komt u rechtstreeks op de tijdslijn. 

                                     

Dag van de Verpleging

In verband met de Dag van de Verpleging op 12 mei (geboortedag van Florence Nightingale) ziet u boven afbeeldingen van enige vlaggen: de eerste vlag is de klassieke vlag voor deze dag; enige jaren geleden kwam daarvoor de tweede vlag (als u doorklikt bij de afbeeldingen) in de plaats en de derde is een vrolijke variatie.

                                          

Suggestie

Wellicht ten overvloede wijs ik u nog eens op de mogelijkheid om historische objecten uit de collectie te adopteren. U kunt op de website de gang van zaken nalezen en desgewenst krijgt u een formulier toegestuurd.

 

Ik wens u een mooie zomer, Ida van Deth-Ruys

1
/
3
Vlag van de dag van de verpleging
Vlag van de dag van de verpleging
Vlag van de dag van de verpleging