Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Nieuws van Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit Maart 2021

8 maart 2021, door Ida van Deth, collectiebeheerder SHVB
1
/
1

Nieuws van SHVB maart 2021

 

Gedenkwaardige gebeurtenissen om bij stil te staan:

 

100  jaar Wet Ziekenverpleging

Op 16 maart 2021 is het 100 jaar geleden dat Minister P.J.M. Aalberse van Sociale Zaken een wet door de Tweede Kamer loodste. Deze zou na 2 mei 1921 zowel ‘diploma A in algemene en bijzondere ziekenverpleging’ als ‘diploma B in de verpleging van zenuwzieken en krankzinnigen’ beschermen, evenals de titels ‘verpleger’ en ‘verpleegster’. 
SHVB zal speciaal aandacht schenken aan dit 100-jarige jubileum.    

                                                                        
Binnenkort komen een redacteur en een fotograaf van FLOOR (een uitgave van Nu ’91) om objecten en documenten uit de collectie van SHVB die betrekking hebben op de Wet Ziekenverpleging te fotograferen teneinde er in de komende FLOOR een artikel over te publiceren.

 

Rob van der Peet schreef een boek dat kort geleden is uitgekomen onder de titel :  

 

Van verpleegster tot verpleegkundige. Honderd jaar  wet- en regelgeving in de verpleging    1921 – 2021                                       

 

De schrijver heeft  voor dit boek een aantal insignes uit de collectie van SHVB ter plaatse op Urk gefotografeerd. 

 

 

 

35 jaar Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit
Op 2 juni 1986 werd de oprichtingsakte van SHVB gepasseerd bij een notaris in de Betuwe.
Op 2 juni 2021 hopen bestuur en medewerkers met een beperkt aantal anderen feestelijk aandacht aan te kunnen besteden aan het 35-jarige jubileum. Dit alles ‘Corona volente’, want als er geen samenkomst mogelijk is zal het moeten worden uitgesteld tot een later tijdstip.
                                                        

Publicaties
Op 21 januari 2021 verscheen een uitgebreide fotorapportage met tekst in de Leeuwarder Courant en in het Dagblad van het Noorden. Gesprek en opnames hiervoor zijn op 15 januari in het Trefpunt geweest; het artikel is geplaatst op de website van SHVB en op de website van het Trefpunt.  

                      
TV Documentaire over Alexander Münninghoff
Deze eerder aangekondigde 6-delige documentaire waarvoor de nodige historische materialen uit de collectie van SHVB zijn gebruikt zou in maart van start gaan. Door de Coronabeperkingen zijn delen die in Polen spelen momenteel nog niet opgenomen. Hoe lang het uitstel gaat duren is niet te overzien, maar ik hoop u op de hoogte te houden.

 

Eindelijk een mooi product
Een aantal van u (voornamelijk oud VGV leden, maar ook andere belangstellenden) was aanwezig op een symposium op 15 september 2016 dat  Cecile aan de Stegge had georganiseerd op Urk. Zonder dat ik het wist was dat symposium ook bedoeld om mij in het zonnetje te zetten en Cecile heeft toen een actie opgezet en geld opgehaald waarmee ik  de gelegenheid kreeg om een tapijt te laten ontwerpen; ik werd voorzitter van een jury met vier leden. Toen ik bekomen was van de verrassing is de jury bij elkaar gekomen; geleidelijk aan veranderde de opzet van tapijt naar drieslag-kamerscherm met symbolen van de verpleging en SHVB er op. Het kamerscherm is nu klaar en u ziet er hierboven een foto van.

Dit is tot stand gekomen door financiële steun van velen van u en het ontwerp is van Marie Matthijssen, met wie ik de nodige plezierige ontmoetingen heb gehad tussen 2017 en eind 2020.
 
Allen een mooi en gezond voorjaar 2021 toegewenst,
Ida van Deth-Ruys, collectiebeheer SHVB

 

 

  

                                                                                           

 

Bezoekadres: Foksdiep 2, 8321 MK Urk

Telefoon: 06 57395653

Postadres: Zuster Spinhovenlaan 11, 3981 CR Bunnik

Email: [email protected]

Website: www.verpleegkundigerfgoed.nl

 

1
/
1
Drieslag-kamerscherm met symbolen van de verpleging en SHVB