Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Nieuws van Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit Januari 2021

12 januari 2021, door Ida van Deth, collectiebeheerder SHVB
1
/
1

 

SHVB-nieuws januari 2021

 

Bestuurswisseling

Per 1 januari 2021 neemt Emma ten Brinke de functie van penningmeester van SHVB over van Henk Treure. Zij is een jonge blom van 27 jaar, woonachtig in Leiden en druk bezig haar Master Arts and Culture te halen. De verwachting is dat zij deze zomer zal afstuderen. Hiervoor heeft zij succesvol een bachelor Kunstgeschiedenis afgerond met een scriptie over de staat van etnografische musea in Europa. In haar huidige Master specialiseert zij zich in musea en collecties. Haar Master-scriptieonderwerp betreft de ethiek en etiquette omtrent menselijke resten in museumcollecties. Een ongewoon onderwerp, maar niet minder interessant.

Via mij is Emma afgelopen zomer in aanraking gekomen met SHVB en de collecties op Urk. Zij borrelt van enthousiasme en heeft een onderzoekende geest. Ze komt dan ook met de nodige voorstellen om de collectie voor het voetlicht te brengen en op diverse manieren te gebruiken. Kortom, een aanwinst. 

 

Opmerkelijke schenking

Van een bijna 90-jarig voormalig VGV-lid, tevens voormalig SHVB-medewerkster kwam een prachtige schenking: haar volledige insigne met alle aantekeningen die mogelijk zijn! Zij behaalde tussen 1956 en 1965 het A-en B-diploma almede de kraam-en kinder- en wijkaantekening. Een zodanig volledig insigne bevond zich nog niet in de collectie. 

 

 

 

Uitleen

Vlak vóór het einde van 2020 kwam er nog een mooie uitleen tot stand en wel aan Erfgoed Centrum Tongerlo, waar een expositie wordt gepland van januari tot april 2021 over de zusters Franciscanessen.

 

Collectiewerk

Het moge duidelijk zijn dat in 2020 veel werk niet is gerealiseerd en dat de bezetting in het Trefpunt bepaald niet was zoals anders. Dat was teleurstellend, maar de medewerkers gaan niet bij de pakken neerzitten.

 

Ik wens u allen  dat u vertrouwen heeft in betere omstandigheden in het jaar 2021.
Ida van Deth, collectiebeheerder SHVB
 

1
/
1
Emma ten Brinke