Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Nieuws van SHVB maart 2022

17 maart 2022, door Ida van Deth, collectiebeheerder SHVB
1
/
2

Een viertal medewerkers van SHVB, allen verpleegkundigen, is onlangs begonnen met het selecteren en sorteren van de zogenaamde egodocumenten. Die wens was er al een aantal jaren, maar het kwam er steeds niet van. Nu is het ook behoorlijk ingewikkeld: om te beginnen moet worden vastgesteld wat een  egodocument precies is, en dan begint het napluizen!

 

Welke teksten cahiers, aantekeningen en brieven zijn het waard om te worden opgenomen in de collectie? Moeten uitsluitend documenten van prominente collega’s worden bewaard? Is ieder schrift met dictaten en cursusaantekeningen de moeite waard of moeten de bijna-doublures er uit?

                                                                                                                                 

Met dergelijke vragen zijn we aan de gang gegaan en geleidelijk aan kregen we inzicht in hoe dit aan te pakken; een uitgesproken mening zal nog wel op zich laten wachten.

Schriften met aantekeningen die tijdens cursussen werden gemaakt zijn soms ontroerend; er zijn schriften bij  uit het begin van de 20ste eeuw.  

 

Er zijn hele pakketten van één verpleegkundige en dat houdt in: ook foto’s, diploma’s, correspondentie en dergelijke. Het lijkt ons raadzaam die bij elkaar te houden, maar wel in de foto-collectie en ook in de diploma/insigne-collectie hiervan melding te maken en daarbij te verwijzen naar de registratienummers die zijn toebedeeld aan de betreffende pakketten van documenten onder de naam van degene om wie het gaat.

 

Tot onze verrassing bleek er ook de nodige humor aan te pas te komen. De twee foto’s laten u daarvan meegenieten.

 

De foto ‘ijdelheid tijdens het werk’ is waarschijnlijk gemaakt terwijl de betreffende verpleegkundige bezig is zich voor te bereiden op het werk in de OK……..

De foto ‘corona avant la lettre’ stamt uit de  jaren ’60 –’70 van de 20ste eeuw (met de pijltjes kunt u door de foto’s scrollen).

 

Van het verdere verloop van deze activiteit hoop ik u op de hoogte te houden.

 

Ik wens u een mooi voorjaar,

 

Ida van Deth-Ruys collectiebeheer SHVB

1
/
2
IJdelheid tijdens het werk
Corona avant la lettre