Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Nieuws van de Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit (SHVB)

14 december 2018, door de SHVB
1
/
1

De samenstelling van het SHVB-bestuur gaat ingrijpend veranderen. Corry Derks, Jolieke Schroot en Ida van Deth-Ruys treden stapsgewijs af per eind 2018; de laatste twee gaan   zich nadien uitsluitend richten op collectiebeheer. Cecile aan de Stegge treedt af als voorzitter, maar neemt het secretariaat over.                                                                                                                                                                                 

 

De samenstelling van het bestuur wordt per 1 november 2018 als volgt:

  • Prof. Dr. Petrie Roodbol, voorzitter, tot 30 oktober 2018 hoogleraar verplegingswetenschap in Groningen en lector op de Hanzehogeschool aldaar.
  • Dr. Cecile aan de Stegge, secretaris, psychiatrisch verpleegkundige en historicus, gepromoveerd op de geschiedenis van de psychiatrische verpleegkunde.
  • Mr. Henk Treure, penningmeester, fiscaal jurist.   
  • Dr. Liesbeth Hesselink, lid, gepromoveerd historicus.
  • Eén bestuurszetel is momenteel nog vacant

Zittende en aftredende bestuursleden en alle medewerkers verheugen zich in deze ontwikkeling.

 

page10image65737392

1
/
1