Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Nieuws van de Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit September 2020

14 september 2020, door webredactie NVMG
1
/
1

  

                                                                                           

 

Bezoekadres: Foksdiep 2, 8321 MK Urk

Telefoon: 06 57395653

Postadres: Zuster Spinhovenlaan 11, 3981 CR Bunnik

Email: [email protected]

Website: www.verpleegkundigerfgoed.nl

 

Nieuws van de SHVB

 

Collectiewerk

Er wordt hard gewerkt door een uitgedund team; enkelen zijn tijdelijk uitgeschakeld, maar zij hopen het werk spoedig te hervatten. De medewerkers zijn aan het opschonen, selecteren en herschikken; dat is al aardig zichtbaar……

 

Bord uit de collectie met het motto van de Kruisverenigingen Door allen voor allen

 

Boek
Onlangs is er een boek uitgekomen over de geschiedenis van Diakonessenhuis Haarlem, geschreven door Heleen Jansen, Tineke Sas en Janny Poederbach. Zij hebben daar in de jaren ’60 van de 20e eeuw de opleiding tot verpleegkundige gevolgd. De  titel van het boek luidt: Omzien in verbazing. U kunt het boek bestellen via het mailadres van SHVB; u krijgt het toegezonden wanneer u €12,50 heeft betaald op rekening NL54INGB0005252180 tnv de SHVB en uw adres heeft vermeld.

De auteurs zijn onlangs op Urk geweest om de collectie te bezichtigen. Het was een heel plezierige ontmoeting.
 
Uitleen
Er komt later in het jaar een TV-serie over het prachtige boek van Alexander Munninghoff (helaas in maart 2020 gestorven) De Stamhouder. Daarvoor komt een grote uitleen op gang , waaraan SHVB maar al te graag meewerkt. Ik hoop u op de hoogte te houden over het verloop en de data van uitzending.
 
Ik wens u allen het beste, en blijf vooral gezond in deze rare tijden,

 

Ida van Deth-Ruys, coördinator collectiewerk SHVB

1
/
1
De wijkzuster belt aan. Het tasje dat ze draagt bevindt zich in de collectie van SHVB