Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Nieuws van de NVMG

4 april 2022, door webredactie NVMG
1
/
1

Betalingen van de contributie.

 

De NVMG is voor het jaarlijks innen van de contributies enige tijd geleden
overgegaan op het systeem van automatische incasso.

 

Dit systeem heeft twee voordelen.

 

Allereerst maakt dat het voor de leden gemakkelijker omdat zij er niet jaarlijks aan
hoeven te denken dat weer contributie moet worden betaald.
Ten tweede is het voor de administratie eenvoudiger de betalingen op deze manier
te ontvangen, omdat dan in mindere mate de leden er op hoeven te worden
geattendeerd, dat de betaling nog niet is ontvangen.

 

In 2021 betaalden 200 leden via de automatische incasso (waarvoor dank) en 121
leden nog rechtsreeks naar de ING-rekening.

 

Het lijkt er op dat niet voor alle leden duidelijk genoeg is hoe men kan overgaan op
de automatische incasso. Voor nieuwe leden maar ook voor degenen die al lid zijn
volgt hierbij een korte beschrijving: 

 

U gaat (ook als u al lid bent) naar de website van de NVMG; klik op Leden; ga
naar de rechthoek met Leden en klik Bekijk lidmaatschap, waarna u uw gegevens
kunt invullen. Volg dan de betalingsmethode. Dan bent u aangemeld voor de
automatische incasso en hoeft u dus zelf niet meer rechtstreeks naar de ING-
rekening over te maken. U ontvangt een factuur betreffende uw automatische
incasso. Deze factuur is bedoeld voor uw administratie en niet als herinnering of
aanmaning om contributie te betalen.

 

Mocht u voor het lopende jaar reeds contributie hebben betaald, wacht dan met het
aanmelden voor de automatische incasso tot na de jaarwisseling; dit om dubbele
betalingen te voorkomen.

1
/
1