Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Nieuws Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit September 2021

22 augustus 2021, door Ida van Deth, collectiebeheerder SHVB
1
/
1

 

Bezoekers

Bezoekers komen weer gestaag in kleine en grotere aantallen om de collectie te bekijken. Aanvragen voor groepsbezoek zijn er volop.De maatregelen inzake Corona worden in acht genomen.

 

35-jarig jubileum SHVB

Eindelijk is het jubileum dat begin juni was bepaald dan toch gevierd op 4 augustus 2021.  Bestuur, medewerkers en een klein aantal genodigden verzamelden op Foksdiep 2  voor koffie en enige toespraken. Iedereen kreeg een paar fraaie sokken, afkomstig uit het Florence Nightingale Museum te Londen. 

 

 

Uit handen van de voorzitter nam ik een geschenk voor SHVB in ontvangst: een hedendaagse versie van de lampion zoals Florence Nightingale die in Scutari gebruikte, op de foto hierboven te zien.

Er werd een feestelijke lunch aan geboden bij de vuurtoren van Urk. Kort vóór het vertrek daar naartoe werd een groepsfoto gemaakt; behalve het voltallige bestuur ziet u de meeste medewerkers, een oud medewerker en de boekhouder van de inmiddels afgetreden penningmeester, die gelukkig is vervangen.

 

 

LEZING CECILE AAN DE STEGGE OVER ZUSTER GRONEMAN OP 1 OKTOBER 2021

Op 1 oktober 1961 ging de verpleegstersschool van het ziekenhuis van de Vrije Universiteit van start. De school had een zelfstandige positie binnen de organisatie en was daarmee een noviteit. De verpleegkundig directrice J.C. Groneman stond aan het hoofd, maar er was een grote moeilijkheid: het academisch ziekenhuis der Vrije Universiteit te Amsterdam was nog niet geopend. Voortvarend en met grote vindingrijkheid benaderde Groneman een aantal ziekenhuizen en andere zorginstellingen in Nederland met het verzoek de leerlingen  in die ziekenhuizen tussen de lesweken door daar stage te laten lopen. De leerlingen liepen namelijk zowel in de A, de B als de Z stage; het was de eerste integrale opleiding.

 

 KLEERMAKER

Helaas heeft de kleermaker uit Syrië die veel en keurig werk heeft verricht aan de uniformen het team van vrijwilligers verlaten. Het laatste fraaie werk dat hij heeft verricht was het  maken van een replica van de jurk zoals Florence Nightingale die droeg tijdens haar werk in Scutari. 

 

Bij het secretariaat van de beroepsvereniging voor mode-ambachten heb ik de vraag gedeponeerd voor kandidaten uit de regio, maar ook aan u allen stel ik de vraag: 

Bent u handig met naald en draad of is er zo iemand die u kunt aanbevelen om textielmedewerker te worden bij SHVB?  Zo iemand zal met open armen worden ontvangen……..

 

Allen het beste gewenst, om te beginnen een goede gezondheid.

 

Ida van Deth, collectiebeheerder

 

1
/
1
De lampion zoals Florence Nightingale die in Scutari gebruikte