Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Nieuw wetenschapshistorisch tijdschrift van Gewina

3 september 2019, door NVMG webredactie
1
/
1

De NVMG ontving recent onderstaande Call for proposals and ideas. Hoewel de datum van 1 september reeds is gepasseerd, willen wij u toch attenderen op het initiatief van het nieuwe tijdschrift. Het nieuwe magazine gaat zich volgens onderstaand bericht ook richten op medische geschiedenis.

 

 

In juni 2020 verschijnt het eerste wetenschapshistorische magazine van Gewina, het Belgisch-Nederlandse genootschap voor wetenschapsgeschiedenis. Dit jaarlijkse magazine is, samen met het Journal for the History of Knowledge, de opvolger van het tijdschrift Studium. Het magazine richt zich met toegankelijk geschreven stukken en een frisse, eigentijdse vormgeving op een breed, wetenschapshistorisch geïnteresseerd publiek.  

 

We zijn voor het magazine op zoek naar voorstellen voor een ‘gewoon’ artikel (van 2500 woorden), een korter stuk over bijvoorbeeld een object of archiefvondst, boekrecensies, een fotoreportage of een andere, creatieve insteek om actuele wetenschapsgeschiedenis op een speelse en informatieve wijze te ontsluiten. Het magazine omvat wetenschapsgeschiedenis in de brede zin des woords, inclusief medische, universiteits- en kennisgeschiedenis.

 

Voorstellen graag voor 1 september sturen naar: [email protected]

 

Namens de redactie,
Esther van Gelder
Ilja Nieuwland
Ad Maas
Janneke van der Heiden (boekenredacteur) 
Martijn van der Meer (student lid) 

1
/
1
Leden van het Genootschap voor Teylers Museum, 1947.