Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

4 Oktober 2019 3e cursusdag Cursus Medische Geschiedenis “De geschiedenis van de medische basisvakken”

20 januari 2019, door Jurjen Breedijk en Frits Schuitemaker, cursuscommissie
1
/
1

 

De NVMG organiseert in 2019 opnieuw een boeiende serie van vier cursusbijeenkomsten medische geschiedenis. Dit jaar is gekozen voor het thema: ‘de medische basisvakken’. De vakken die elke medicus in zijn opleiding heeft bestudeerd. Het interessante is om te horen en te zien hoe deze vakken zijn ontstaan en zich verder hebben ontwikkeld.

 

Wij hebben acht formidabele docenten bereid gevonden de cursus te geven! Allen gerenommeerde hoogleraren in de medische basisvakken met grote interesse in de historie van hun vak. In een dubbel college uur nemen zij u mee in de historie van hun vakgebied.

 

Het concept is beproefd.
Na ontvangst met koffie en cake in Het Trefpunt Medische geschiedenis op Urk volgt het ochtendcollege 10.30 – 12.30h en na de traditionele Urker Vislunch het middag college van 13.30 – 15.30h.

 

Vrijdag 1 februari 2019

Anatomie                           Prof. dr. Gert-Jan Kleinrensink 

Pathologie                         Prof. dr. Jan van den Tweel

 

Vrijdag 1 maart 2019

Microbiologie                   Prof. dr. Gerard van Doornum

Biochemie                         Prof. dr. Harm Beukers

 

Vrijdag 4 oktober 2019

Medische natuurkunde   Prof. dr. Frans van Lunteren

Genetica                            Prof. dr. Ida Stamhuis

 

Vrijdag 1 november 2019

Immunologie                     Prof. dr. Rob Benner

Toxicologie                        Prof. dr. Jan Hein Koeman

 

Doelgroep: Leden NVMG en alle geïnteresseerden in medische geschiedenis.

 

Locatie: Het Trefpunt voor de Medische Geschiedenis in Nederland, Foksdiep 4, 8321 MK URK.

 

Kosten: € 240 voor de hele collegereeks, inclusief koffie en lunch. Gelet op het maximaal aantalinschrijvingen wordt aan inschrijvers voor de hele cursus voorrang verleend. Restitutie in principe niet mogelijk.

 

Trezorie: NL25 INGB 0006 2655 76 t.n.v. penningmeester NVMG te Utrecht, o.v.v. Cursus 2019 en uw naam!

 

Aanmelding: NVMG via e-mailadres: [email protected]

 

Na ontvangst van aanmelding en betaling volgt bevestiging van deelname

 

Cursuscommissie: Jurjen Breedijk en Frits Schuitemaker 

Lees verder: 2019CURSUS MEDISCHE GESCHIEDENIS

1
/
1