Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Bijeenkomst ‘Nederlandse neurologische eponiemen’

30 september 2022, door webredactie NVMG
1
/
1

De Sectie Geschiedenis der Neurowetenschappen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie organiseert op vrijdag 25 november 2022 de 29e Jaarvergadering in het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland. Het thema is ‘Nederlandse neurologische eponiemen’. 

Ochtendprogramma 

10.30u: Rondleiding Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland

12.30u: Lunch

Middagprogramma 

13.30u: Inleiding over het gebruik van eponiemen in de neurologie (Mariëlle Padberg)

14.05u: De confrontatiemethode volgens Donders (Richard Donders)

14.40u: Het teken van Rademaker-Garcin (Bas ter Meulen)

15.15u: pauze

15.45u: Het syndroom van Verbiest (Rob Groen)

16.20u: Behoeft het cerebellum een eponiem? Oorsprong en eerste gebruik van deze anatomische term (Jan Voogd)

16.55u: Het Bruegel syndroom (Peter Koehler) 

17.30u: Napraten met drankje & hapje 

Opgave van deelname: [email protected] 

Tevens maakt de penningmeester van de gelegenheid gebruik u te verzoeken de jaarlijkse contributie te voldoen. Daartoe kunt u € 50,- (studenten en AIOS € 25,-) overmaken naar het rekeningnummer NL78INGB0007130347 t.n.v. de penningmeester, Dr PJ Koehler te Heerlen, o.v.v. NVvN. Voor de deelnemers aan de lunch wordt € 10 extra gerekend. 

1
/
1