Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Auteurs gevraagd

30 september 2022, door webredactie NVMG
1
/
1

Voor het juni-nummer 2023 van het Nederlands Tijdschrift voor Medische Microbiologie (NTMM) worden auteurs gevraagd met bijzondere interesse voor het klimaat en infectieziekten, en voor het werk van Samuel Sarphati, die pleitte voor een drinkwatervoorziening tegen cholera en tyfus. Sinds 2021 kent het tijdschrift de rubriek ‘In Retrospect: geschiedenis van de medische microbiologie’. Ook bijdragen van auteurs en referenten voor deze rubriek zijn welkom! Nadere informatie, inclusief de auteursinstructies,  is te verkrijgen bij de redactieleden Gro Vlaspolder ([email protected]) en Jan Kaan ([email protected]). Gelieve beide emailadressen in CC te gebruiken. 

1
/
1