Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Anton van Hooff, “Sterven in stijl” Leven met de dood in klassieke oudheid

17 december 2018, door
1
/
1

Boek Anton van Hooff verschenen

In de vorige Nieuwsbrief is uitvoerig verslag gedaan van de boeiende lezing die Anton van Hooff heeft gehouden op de Vriendendag van het Trefpunt Medische Geschiedenis op Urk, waarbij ook veel leden van de NVMG aanwezig waren.  Veel aanwezigen gaven te kennen te willen beschikken over een schriftelijke weergave van zijn voordracht. Hij kondigde aan dat zijn voordracht de kern bevatte van een boek waaraan hij bezig was. Dat is inmiddels – in november 2015 – verschenen en in de boekhandel en via internet verkrijgbaar.

De titel: “Sterven in stijl” Leven met de dood in de klassieke oudheid. Uitgeverij Ambo / Anthos Geïllustreerd, 284 bladzijden. Prijs: € 22,90.

1
/
1