Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

Algemene Ledenvergadering

30 september 2022, door webredactie NVMG
1
/
1

29 oktober 2022, aanvang 16.00u na afloop van de lezingen

 

Agenda ALV
1. Opening door de voorzitter
2. Vermeldingen van verhindering
3. Vaststellen agenda
4. Verslag ALV 6 april 2022 (bijlage)
5. Mededelingen van de voorzitter
6. Bestuurszaken: aftreden Astrid Fintelman, voordracht John Soedirman
7. Financiƫn
8. Secretariaat
9. Voorjaarsvergadering 2023
10. Voorbereiding gezamenlijke bijeenkomst met de SFHM, 16 september 2023 in Leiden
11. Rondvraag, w v t t k
12. Sluiting

Aanmelding en bericht van verhindering graag naar: [email protected]

1
/
1