Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

UITGESTELD!! 9 Juni 2020 Congres Geneeskunde in De Tweede Wereldoorlog

5 februari 2020, door webredactie NVMG
1
/
1

Ivm COVID-19 is deze activiteit uitgesteld.

 

Op 9 juni 2020 van 14.00-18.00 uur organiseert Nijmeegse Medisch Historische Club ‘Daniël de Moulin’ in Nijmegen het Congres Geneeskunde in De Tweede Wereldoorlog.

 

 

In 2020 wordt veelvuldig stilgestaan bij het feit dat De Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden werd beëindigd. Zoals bekend levert oorlog de nodige medische ellende op. Toch is de medische zorg in die oorlog een zeer ondergeschoven kind in die stortvloed van herdenkingen.

De Nijmeegse Medisch Historische Club ‘Daniël de Moulin’ wil deels in die lacune voorzien door middel van een klein, gevarieerd congres waarbij diverse sprekers op even diverse aspecten van de geneeskundige zorg aan oorlogsslachtoffers zullen ingaan.

Respectievelijk zullen de zorg voor militairen die gewond raakten tussen 10 mei en 15 mei 1940, de voedselsituatie voor de burgerbevolking, de zorg voor psychiatrische patiënten, de Rode-Kruishulp en de zeer speciale positie van joodse artsen en zieken, alsmede de hulp aan de Nijmeegse burgerij na het fatale bombardement eind februari 1944, de revue passeren.

 

 

Programma

 

Opereren op een voordeur. De militair-medische zorg ten tijde van de meidagen 1940
Leo van Bergen

 

Aansterken of afsterven: de voedselpositie van patiënten in bezet Nederland
Ralf Futselaar

 

Opgenomen en op drift: evacuaties van psychiatrisch patiënten in bezet Nederland
Eveline Buchheim

 

Het Nederlandse Rode Kruis in bezettingstijd: de medische en ethische dilemma’s van een humanitaire organisatie
Regina Grüter

 

“Vergeet niet dat je arts bent”. Joodse artsen in Nederland 1940-1945
Hannah van den Ende

 

De hulpverlening in Nijmegen frontstad
Thijs Gras

 

Voor meer informatie over programma en deelname: https://www.radboudumc.nl/onderwijs/events/alle-events/10402-geneeskunde-in-de-tweede-wereldoorlog

1
/
1