Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

8 oktober 2020 inaugurele rede dr. M.S. Parry Being Human: The Contemporary Relevance of Medical Heritage

14 september 2020, door webredactie NVMG
1
/
1

De rector magnificus van de Vrije Universiteit en de decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de openbare zitting van het College van Decanen, waarin mevrouw dr. M.S. Parry benoemd vanwege de Stichting Historia Medicinae tot bijzonder hoogleraar Medical History, haar ambt hoopt te aanvaarden met het uitspreken van de rede

 

BEING HUMAN: THE CONTEMPORARY RELEVANCE OF MEDICAL HERITAGE

 

Deze zitting is bepaald op donderdag 8 oktober 2020,

om 15.45 uur precies, in de aula van de universiteit, De Boelelaan 1105.

 

De oratie is livestream te volgen via het YouTubekanaal VU Beadle’s Office

 

 

 

1
/
1
Dr. M.S. Parry