Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

8 Oktober 2019 Bijeenkomst medisch-historische club D. de Moulin: Radboud goes overseas!

3 september 2019, door NVMG webredactie
1
/
1

Op dinsdag 8 oktober 2019 18.30-21.00 uur vindt in het Pathologisch museum van Studiecentrum Medische Wetenschappen
in Nijmegen een bijeenkomst van de Medisch-historische Club D. de Moulin plaats.

 

Tijdens deze bijeenkomst worden internationale initiatieven en samenwerking vanuit de Radboud Universiteit en Radboudumc in historisch perspectief bezien: Radboud goes overseas!

 

 

Programma

 

18.30 uur Ontvangst

 

19.00 uur Welkom door Leo van Bergen, voorzitter Medisch-historische Club D. de Moulin

 

19.05 uur Annabelle Slingerland: ‘Opkomst en ondergang van de Radboud ‘Airlift to Houston’.

 

Annabelle Slingerland studeerde af als MD, DSc, MPH, MScHSR en combineert internationaal haar medische werk met wetenschap. Ze werkte als arts in Tanzania (Ndala Hospital) en deed fundamenteel onderzoek naar monogene diabetes, waarover ze internationaal heeft gepubliceerd. Daarnaast is ze een fervent internationale open water zwemmer. Ze daagt verraderlijke wateren uit voor het goede doel, waaronder Robbeneiland voor kinderen met diabetes in Groote Schuur Hospital en het Rode Kruis. Momenteel werkt ze in de historische archieven van Joslin Diabetes Center, Boston. In een aanvullende project onderzoekt ze samen met antropologen, historici en sociologen van Harvard , MIT en Cambridge naar de luchtbruggen voor hartchirurgie die hebben bestaan ​​tussen Nederland, Houston, Londen en Genève. Het onderwerp op deze avond.

 

19.50 uur Korte pauze

 

20.00 uur Joos van Vugt: De Katholieke Universiteit en de medische ontwikkelingssamenwerking.

 

Dr. Joos van Vugt studeerde contemporaine geschiedenis aan de (destijds nog) Katholieke Universiteit Nijmegen. Naast diverse functies op de universiteit publiceerde Joost over uiteenlopende historische en actuele onderwerpen. Joos is sinds 1 juli 2015 bezig met een onderzoek naar activiteiten van de Radboud Universiteit en het Radboudumc op het terrein van medische ontwikkelingssamenwerking. De Nijmeegse universiteit onderhoudt sinds medio jaren zestig intensieve contacten met ziekenhuizen en universiteiten in de Derde Wereld, met name in Tanzania en Indonesië. Ontwikkelingsdeskundigen, artsen en tandartsen uit Nijmegen hielpen bij de opbouw van de gezondheidszorg en de medische opleidingen in die landen. Andersom werden en worden artsen en veelbelovende studenten uit ontwikkelingslanden uitgenodigd om in Nijmegen hun opleiding af te ronden of een dissertatie te schrijven. Tegenwoordig ligt de nadruk op gezamenlijke onderzoeksprojecten met buitenlandse universiteiten. Ten slotte stelt de medische faculteit al sinds 1966 jonge aankomende artsen in de gelegenheid een ‘coschap ontwikkelingslanden’ te lopen in ziekenhuizen in Tanzania, Lesotho, Nicaragua en elders. Dit resulteerde in een boek Gezondheid voor allen, De Radboud Universiteit en haar medische ontwikkelingswerk, 1965-2015, dat in april 2019 is gepresenteerd.

 

20.45 uur Discussie met aanwezigen

 

21.00 uur Afsluiting

 

Voor meer informatie en aanmelden: [email protected]
Of via de website van de Medisch-historische Club D. de Moulin

1
/
1
Luchtfoto van de Medische Faculteit van de Rooms Katholieke Universiteit. Linksonder een stukje Van Peltlaan en daarboven de St. Annastraat. Links in het midden Huize Heijendaal en het Radboud-Ziekenhuis. Bovenin v.l.n.r. de spoorlijn richting Venlo. J.F.M. Trum, Fotopersbureau Gelderland - Dit werk is afkomstig uit de collectie van Regionaal Archief Nijmegen