Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

6 Februari 2021 Online symposium Het vaccinatiedebat in de Biblebelt

22 januari 2021, door webredactie NVMG
1
/
1

Het vaccinatiedebat in de Biblebelt

 

Zaterdag 6 februari 2021
Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland (www.tmgn.nl) 11.00 – 15.30 uur

Uitgezonden via livestream

www.dbbn.nl/vaccinatiedebat

 

 

Het coronajaar 2020 geeft een onverwachte impuls aan het debat over vaccinatie. Hoewel de bezwaren daartegen bij sommige bevolkingsgroepen tegenwoordig breder leven dan alleen bij bevindelijk gereformeerden en antroposofen, neemt de Biblebelt nog altijd een opvallende plaats in op de kaart van de vaccinatiegraad in Nederland.

 

Met de covid19-vaccins in aantocht rijst de vraag: waar staan we en wat staat ons te wachten? Wat zijn precies de religieuze bezwaren? In welke medisch-historische context heeft het debat zich ontwikkeld? Wat is de huidige praktijk in de gezondheidszorg? Wat zijn de ervaringen van huisartsen? Wat is de rol van de politiek? In welke maatschappelijke context zijn er antwoorden nodig op oude en nieuwe vragen?
Op dit symposium wordt een zo veelzijdig mogelijke stand van zaken opgemaakt ten behoeve van een breed publiek, zowel binnen als buiten de Biblebelt.

 

 

Programma

 

11.00-11.15 uur: Opening

(Fred van Lieburg, voorzitter Dutch Bible Belt Network, hoogleraar religiegeschiedenis VU Amsterdam)

 

11.15-11.45 uur: De theologische inhoud van het vaccinatiedebat

(August Moens, winnaar Master Scriptieprijs VU/ Hersteld Hervormd Seminarium)

 

11.45-12.15 uur: De vaccinatiegraad in de Biblebelt

(Helma Ruijs, arts infectieziektenbestrijding RIVM & Anne de Munter, promovenda Radboudumc)

 

12.15-12.30 uur: Flashback: Vaccinatieplicht op school?

(John Exalto, universitair docent historische pedagogiek VU, directeur Comenius Museum)

 

12.30-13.30 uur: Pauze

 

13.30-14.00 uur: De medisch-historische context van het vaccinatiedebat

(Mart van Lieburg, emeritus hoogleraar medische geschiedenis Erasmus MC)

 

14.00-15.00 uur: Tafelgesprek met artsen uit de Biblebelt 

(gespreksleider: Doeke Post, emeritus hoogleraar sociale geneeskunde UMCG)

 

Gesprekspartners zijn Joan van Lookeren Campagne (Zwolle), John Polderman en Carolien W.M. Polderman-Götte (Elspeet), Reza Pezeshki Nia (Rouveen) en Kees de Visser (Urk).

 

15.00-15.15 uur: De actualiteit van het vaccinatiedebat 

(Diederik van Dijk, directeur NPV-Zorg voor het Leven, lid Eerste Kamer)

 

Sluiting

 

Deelname

We organiseren deze online bijeenkomsten met veel enthousiasme en zonder enig winstoogmerk. Het opnemen van de bijeenkomsten brengt echter behoorlijk wat kosten met zich mee. We willen u dan ook vriendelijk vragen om ons werk te steunen door een gift over te maken naar rekeningnummer NL47 INGB 0007 1653 40 t.n.v. Dutch Bible Belt Network te Gouda.

 

Over Dutch Bible Belt Network

Het Dutch Bible Belt Network is een interdisciplinair initiatief van wetenschappers van de VU Amsterdam. Het bevordert onderzoek naar het theologisch, historisch en sociaal-cultureel functioneren van de reformatorische groepering in het religieuze landschap, in de moderne samenleving en in het publieke debat.

Het netwerk bestaat uit academici en studenten en staat in nauw contact met maatschappelijke organisaties uit de doelgroep. Het werd opgericht in 2012 en op 8 februari 2013 officieel gelanceerd. Jaarlijks vindt in november een netwerkbijeenkomst plaats rond thema’s die vragen oproepen voor de Biblebelt.

Meer informatie over het netwerk is te vinden op www.dbbn.nl

1
/
1