Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

4 maart 2022 Medisch-historische cursus Geschiedenis van de infectieziekten

9 december 2021, door webredactie NVMG
1
/
1

GESCHIEDENIS VAN DE INFECTIEZIEKTEN

 

Het Trefpunt zet de traditie van medisch‐historische cursussen voort met een nieuwe cursus in het voorjaar van 2022. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten met twee lezingen in de ochtend en de vertoning van een medisch‐historische film en de bespreking van bronteksten in de middag. Het ochtendprogramma kan ook separaat via een livestream worden gevolgd. Voor het middagprogramma is fysieke aanwezigheid vereist.

 

Programma luistercursus 10.30‐12.15 uur (livestream+fysiek aanwezigen)

 

4 februari 

Dr. A. de Knecht‐van Eekelen: Geschiedenis bacteriologie 

Dr. P.J. Koehler: Geschiedenis infectieuze neurologie

 

4 maart

Prof. Dr. J.P. Mackenbach: Sociale epidemiologie
Prof. Dr. A.H.L.M. Pieters: Geschiedenis lepra

 

1 april

Prof. Dr. R. Knoeff: Epidemieën in de Medical Humanities
Prof. Dr. P.A. Koolmees: Geschiedenis zoönosen

 

6 mei

Prof. Dr. F.A. van Lieburg: Religiegeschiedenis en epidemieën
F.J. Schuitemaker: Geschiedenis SARS, MERS, COVID

 

3 juni
Prof. Dr. E.S. Houwaart: Infectieziekten en gezondheidspolitiek

Prof. Dr. M. Vierhout: Geschiedenis infectieuze vrouwenziekten

Inschrijving: door een e‐mail te sturen naar: [email protected]

 

Kosten:

(a) Livestream 10 lezingen van het ochtendprogramma: € 175 (leden NVMG €

150).

(b) Fysieke aanwezigheid in het Trefpunt ochtend‐ en middagprogramma: € 175 (leden NVMG € 150) plus catering/ lunch € 75. U ontvangt na inschrijving een nota. Na betaling volgt bevestiging van uw deelneming.

Cursuscommissie: Frits Schuitemaker (vz), Jan Nassy, Huib van Dis en Peter Koehler

 

Contact: mail naar [email protected]

 

Meer informatie: bezoek de website www.tmgn.nl

Werkcursus: Naast de ‘luistercursus’ wordt in het Trefpunt een werkcursus georganiseerd, bestemd voor degenen die zelf een medisch‐historisch onderwerp bewerken. Tijdens deze werkcursus worden de methode van medisch‐historisch onderzoek en het lopend onderzoek van de deelnemers besproken, waarbij instructies worden gegeven voor het gebruik van de bronnen en literatuur in het Trefpunt. Informeer bij de cursuscommissie voor deelneming.

 

Dr. A. de Knecht‐van Eekelen: medisch historicus en uitgebreide bijdragen onder andere aan het thema ontwikkeling van de bacteriologie en tuberculose in de Nederlandse context. Hierdoor expert in dit veld. De geschiedenis bacteriologie

 

Dr. P.J. Koehler: recent gepensioneerd neuroloog en voorzitter van de sectie geschiedenis van de neurologie. Rijke ervaring als clinicus en historicus. Curator van de collectie neurologie van Het Trefpunt. De geschiedenis infectieuze neurologie

 

Prof. Dr. J.P. Mackenbach: emeritus hoogleraar Erasmus MC Maatschappelijke
gezondheidszorg; Sociale epidemiologie; Medische demografie; Gezondheidszorgonderzoek;
Historische trends; Sociale ongelijkheid; De sociale epidemiologie

 

Prof. Dr. A.H.L.M. Pieters: hoogleraar Universiteit Utrecht onderzoek naar dragers van geneesmiddelen, geschiedenis drugs en verslaving, digitale onderzoeksmethoden en digitaal hergebruik van erfgoed. Leider one health onderzoek naar lepra. De geschiedenis van lepra

 

Prof. Dr. R. Knoeff: hoogleraar universiteit Groningen Medical Humanities. Epidemieën vroeg moderne tijd, cultuurgeschiedenis van het lichaam, Nederlandse geneeskunde in de Verlichting, geschiedenis alchemie en chemie. Epidemieën in de Medical Humanities

 

Prof. Dr. P.A. Koolmees: hoogleraar universiteit Utrecht faculteit diergeneeskunde met leeropdracht diergeneeskunde in historisch perspectief. Geschiedenis zoönosen

 

Prof. Dr. F.A. van Lieburg: hoogleraar Vrije Universiteit religiegeschiedenis. Piëtisme;
Nederlandse gereformeerde traditie (calvinisme, kerk, geestelijkheid, lekengodsdienst).
Momenteel onderzoekt hij de religiegeschiedenis in samenhang met epidemieën

 

F.J. Schuitemaker: recent gepensioneerd intensivist en voorzitter van Het Trefpunt. Curator basisvakken. Belangstelling in het ontstaan van de huidige epidemie. Een overzicht van de geschiedenis SARS, MERS, COVID

 

Prof. Dr. E.S. Houwaart: emeritus hoogleraar universiteit van Maastricht. Expertise in Medische geschiedenis; Geschiedenis medische techniek; Openbare hygiëne in samenhang
met epidemiologie. Infectieziekten en gezondheidspolitiek
 
Prof. Dr. M. Vierhout: emeritus hoogleraar vrouwenziekten Radboud UMC. Nu curator van de collectie gynaecologie‐obstetrie in het Trefpunt. Geschiedenis infectieuze vrouwenziekten

 

Prof. Dr. M..J. van Lieburg: emeritus hoogleraar medische geschiedenis Vrije Universiteit, ErasmusMC, universiteit Groningen en universiteit Leiden. Initiator en directeur van Het Trefpunt voor medische geschiedenis. Het best te omschrijven als nestor van de medische geschiedenis in Nederland.

1
/
1