Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

28 november 2020 13e Algemene Leden Vergadering van de NVMG

13 september 2020, door webredactie NVMG
1
/
1

 

Op zaterdag 28 november 2020 zal de NVMG haar 13e ALV houden in het Rijksmuseum Boerhaave te Leiden.

 

Het inhoudelijke programma van deze middag zal in het teken staan van, hoe kan het ook anders, de huidige pandemie en de geschiedenis.

 

Programma 

 

13.00 uur: ontvangst

 

13.30–14.00 Frank Huisman, Public health: over draagvlak en loyaliteit

 

14.00–14.30 Leo van Bergen, ‘Spaanse’ Griep in het licht van de huidige pandemie

 

14.30-15.00 Mieneke te Hennepe, De tentoonstelling Besmet!

 

15.00-16.00 Bezoek tentoonstelling Besmet! (en koffie/thee)

 

Ivm COVID-19 is het bezoek aan tentoonstelling en de vaste collectie in groepjes:  

  • 15.00 uur 8x tentoonstelling Besmet en 7x vaste collectie
  • 15.15 uur 8x tentoonstelling Besmet en 7x vaste collectie

 

 

16.00-17.00 uur: Ledenvergadering

 

17.00-18.00 Borrel

De tentoonstelling Besmet! zal geopend blijven
(voor max. 6 personen per uur)

 

 

Dagvoorzitter/moderator: Jan Huurman en Astrid Fintelman

 

Prof. Dr. Frank Huisman is als hoogleraar in de Geschiedenis van de Geneeskunde verbonden aan het UMC Utrecht en aan het Descartes Centre voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie.

 

Dr. Leo van Bergen, is medisch historicus met als specialisme de relatie tussen oorlog en (tropische) geneeskunde. 

 

Dr. Mieneke te Hennepe is conservator bij Rijksmuseum Boerhaave en universitair docent Medische geschiedenis bij het Leids Universitair Medisch Centrum

 

 

Aanmelden

 

Er kan in verband met de coronaregels maar een beperkt aantal personen aanwezig zijn in Rijksmuseum Boerhaave. We volgen daarom bij de aanmelding de volgende procedure – we willen u vragen onderstaande punten zorgvuldig te lezen en daarnaar te handelen:
 
1.U meldt zich per e-mail aan via [email protected]
 
2. U geeft bij deze aanmelding expliciet aan of u: (a) de ledenvergadering fysiek wil bijwonen in Rijksmuseum Boerhaave, of (b) thuis wilt volgen via de livestream.
 
3. Op 21 november inventariseren wij als bestuur de aanmeldingen. Mochten er meer mensen aanwezig willen zijn in Boerhaave dan het maximum van 30 plaatsen, dan zullen wij door middel van loting bepalen welke leden aanwezig mogen zijn in  Boerhaave – de afvallers worden verwezen naar de livestream. 
 
4. Alleen de leden die (na 21 november)  een mail ontvangen waarin expliciet wordt meegedeeld dat zij welkom zijn om de ledenvergadering fysiek bij te wonen in Rijksmuseum Boerhaave, komen op 28 november naar de ledenvergadering toe.  Leden die niet op de lijst genodigden staan en toch naar museum Boerhaave afreizen op 28 november, zullen NIET binnengelaten worden!
 
5. Uiteraard houden we ons op 28 november aan alle coronarichtlijnen. Dat betekent o.a. dat mensen die wel zijn uitgenodigd om de ledenvergadering bij te wonen, maar op die dag  klachten hebben (hoesten, verkoudheid, loopneus, keelpijn, en/of koorts), tóch thuis blijven. De verwachting is tevens dat het huidige dringende advies om in openbare binnenruimten mondkapjes te dragen dan inmiddels een plicht zal zijn. En de 1,5 meter afstand blijft gelden.
 
6. Alle leden ontvangen kort voor de ledenvergadering een mail met informatie over hoe zij de ledenvergadering kunnen volgen via de livestream. 
 
7. Het is niet uitgesloten dat de ontwikkelingen rond Covid-19 ons ertoe zullen nopen om over te gaan op een 100% online bijeenkomst,, daarover zullen we u dan via de mail informeren. Wij kiezen in dit stadium bewust nog niet nu al voor een 100% online bijeenkomst, want de ervaring heeft geleerd dat de combinatie met een klein aanwezig publiek en de livestream het beste van twee ‘werelden’ verenigt:  enerzijds de levendigheid, interactie en (voor de sprekers:) directe feedback van een fysieke bijeenkomst, anderzijds het veel grotere bereik van een online ‘webinar’.  
 
Leuker kunnen we het allemaal niet maken, maar we zijn als bestuur erg enthousiast dat we wel weer een ledenvergadering kunnen houden, met uitstekende sprekers en hopelijk op een prachtige locatie. De ledenvergadering gaat zeker door, desnoods dus geheel online, dus u kunt hoe dan ook 28 november daarvoor reserveren. Wij hopen op veel aanmeldingen!
 

 

 

1
/
1