Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

21 September 2019 Excursie Commissie Geschiedenis Verpleegkunde Geneeskundige troepen

31 mei 2019, door Webredactie NVMG, namens de SHVB
1
/
2

De commissie Commissie Geschiedenis Verpleegkunde van de NVMG organiseert op 21 september 2019 een excursie naar de Historische Verzameling van de Geneeskundige troepen in de Korporaal van Oudheusden kazerne, te Hilversum, inclusief lezingen van o.a. prof. dr. Hans Binneveld

 

De Militair Geneeskundige dienst bestaat sinds 1813. De historische verzameling van de geneeskundige troepen, geeft een interessant overzicht van de veranderingen in de geneeskundige verzorging binnen de krijgsmacht. Er zijn voorwerpen te zien die aan het front, waar geïmproviseerd moest worden, en in de hospitalen gebruikt werden. Uniformen en fotomateriaal, o.a. hulpmiddelen die door een militair arts in de 19e eeuw werden ontworpen.

 

Programma:

 

11.00 uur                   Ontvangst koffie/thee

 

11.30 uur                   Welkom door Hans Wupkes

 

11.35 uur                  Lezing Prof. Dr. Hans Binneveld; Het ontstaan van de militaire

                                   psychiatrie in de WO I.

 

12.20 uur                   Inleiding door Dr Leo van Bergen op zijn boek

                                   “Pro Patria et Patienti”: De Nederlandse militaire geneeskunde

                                    van 1795-1950 (Boekpresentatie 27 september 2019)

 

12.45 uur                   Inleiding door de heer Rob Elfers; De operationele                

                                    gezondheidszorg en de historische verzameling van de  

                                    geneeskundige troepen.

 

13.15 uur                   Lunch met lunchpakket.

 

14.00 uur                   Rondleiding tentoonstelling; 

                                    De tentoonstelling bevindt zich op de begane grond en op de  

                                    eerste verdieping hier is geen lift. Wel een makkelijk        

                                    begaanbare trap

 

16.00 uur                  Vertrek naar restaurant Rading

                                   Waar een drankje en maaltijd geserveerd worden             

 

18.00 uur                  Uiterlijk vertrek naar station

 

 

De kosten bedragen 40 euro, wilt u dit voor 1 september storten op rekening van de NVMG nummer NL25 INGB 0006 2655 76 t.n.v. NVMG te Utrecht o.v.v. uw naam en excursie.

 

Aanmelding voor 1 september per mail [email protected]

Of schriftelijk bij Tine Casimir, De Zegge 7, 5591 TT Heeze.

We betreden militair terrein waar veiligheidsmaatregelen gelden. Voordat men het terrein mag betreden moet men zich legitimeren. Met een groep kost dit veel tijd.

 

Daarom het verzoek bij aanmelding de volgende gegevens per mail of post op bovenstaand (mail)adres:

 

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Type ID: Paspoort, ID of rijbewijs en het nummer hiervan

 

De lijst moet uiterlijk 4 september op de kazerne aanwezig zijn.

 

Ons werd verzekerd dat deze gegevens na de excursie worden vernietigd.

Uiteraard zullen ook wij uw gegevens direct na de excursie verwijderen.

 

Ook horen wij graag, ivm de organisatie, of u

  • per trein reist en gebruik wilt maken van het vervoer (Indien u per trein reist, kan indien gewenst het vervoer van station naar kazerne verzorgd worden en van kazerne naar restaurant en naar het station)
  • een eventueel dieet/allergie heeft

 

Fotograferen is op het terrein van de kazerne en museum niet toegestaan.

 

 

Wij hopen u te zien op 21 september

 

 

Namens de commissie,

Tine Casimir

 

1
/
2