Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

2 Oktober 2020 3e cursusdag NVMG Medische Geschiedenis Tussen Bilderdijk en Breukvlak

11 november 2019, door Cursuscommissie NVMG
1
/
1

CURSUS MEDISCHE GESCHIEDENIS
TUSSEN BILDERDIJK EN BREUKVLAK
Ontwikkelingen van onze medische 19e eeuw in 4 bedrijven
 
De NVMG organiseert in opnieuw een boeiende serie van vier cursusbijeenkomsten medische geschiedenis. Dit keer is gekozen voor het thema: Onze medische 19e eeuw in 4 tijdvakken.

’s Ochtends krijgt u een globaal overzicht van het betreffende tijdvak, in de middag de medische weerslag daarvan in Nederland aan de hand van een persoon of een school uit die periode. Daarbij bespreken we ook plenair een brontekst die u van tevoren krijgt toegestuurd, zodat u uw vragen en opmerkingen alvast kunt voorbereiden.

 

Het concept is beproefd.

 

Na ontvangst met koffie en cake in Het Trefpunt Medische Geschiedenis op Urk volgt het ochtendcollege 10.30 – 12.30h en na de traditionele Urker Vislunch het middag college van 13.30 – 15.30h.

 

Vrijdag 7 februari 2020                        1800 -1825
           

Prof. dr. Joris van Eijnatten       Het tijdperk “Bilderdijk”: intellectuele cultuur rond 1800
Prof. dr. Harm Beukers              Leidse School; Cornelis Pruys van der Hoeven (1792-1871),                                                                  Professor in twee werelddelen
 
Vrijdag 6 maart 2020                            1825 -1850
           

Prof. dr. Bert Theunissen            Bildung, Natuurwetenschap en Nuttige kennis: Wetenschap

                                                        voor de Natie 1825-1850             
Dr. Timo Bolt                                 Hoogeschool Utrecht; Het ‘raadsel’ Jacobus Schroeder van der                                                           Kolk (1797-1862)
 
Vrijdag 2 oktober 2020                        1850 – 1875
           

Dr. Jo C M Wachelder                   Staat, Wetenschap en Medisch Onderwijs 1850-1875
Drs. Reina de Raat                        Universiteit Utrecht; Franciscus Cornelis Donders (1818-1889),                                                            Groote ontdekkingen op ieder gebied
 
Vrijdag 6 november 2020                     1875  -1900 

 

Prof. dr. Klaas van Berkel             Dageraad van  een tweede gouden eeuw
Dr. Nele Beyens                             Amsterdamse School; Hector Treub (1856-1920), Immer                                                                        bereid en nooit verlegen

 

 

Doelgroep:       Leden NVMG en alle geïnteresseerden in medische geschiedenis.

 

Locatie:            Het Trefpunt voor de Medische Geschiedenis in Nederland, Foksdiep 4, 8321 MK URK.

 

Kosten:             € 265 voor de hele collegereeks, inclusief koffie en lunch. Gelet op het maximaal aantal inschrijvingen wordt aan inschrijvers voor de hele cursus voorrang verleend. Restitutie in principe niet mogelijk. Niet-leden NVMG € 325.

 

Trezorie:           NL25 INGB 0006 2655 76 t.n.v. penningmeester NVMG te Utrecht, o.v.v. Cursus 2020 en uw naam!

 

Aanmelding:     NVMG via e-mailadres;  [email protected]

 

Na ontvangst van aanmelding en betaling volgt bevestiging van deelname.

 

Cursuscommissie: Reina de Raat, Timo Bolt, Jan Nassy, Frits Schuitemaker

 

Download aankondiging: 2020 CURSUS MEDISCHE GESCHIEDENIS

 


 

Docenten
 
 Prof. Dr. Joris van Eijnatten      Cultuurhistoricus gespecialiseerd in digitaal historisch onderzoek. In zijn huidige projecten richt hij zich op de digitale analyse ‘memes’ (steeds terugkerende woordpatronen en concepten) in de 19e en 20e eeuw. Verbonden aan de Universiteit Utrecht
 
Prof. dr. Harm Beukers                Emeritus hoogleraar medische geschiedenis aan de Universiteit Leiden.
Zijn onderzoek richtte zich onder andere op de interacties tussen de westerse en de Japanse geneeskunde. Als Scaliger-hoogleraar hield hij zich in het bijzonder bezig met het stimuleren van het gebruik van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Leiden in onderwijs en onderzoek.
 
Prof. dr. Bert Theunissen           Hoogleraar geschiedenis van de natuurwetenschappen en directeur van het Descartes Centre for the History and Philophy of the Sciences and Humanities aan de Universiteit Utrecht. Zijn huidige onderzoek bestrijkt de geschiedenis van de levenswetenschappen in de negentiende en twintigste eeuw.
 
Dr. Timo Bolt                                Universitair hoofddocent en hoofd medische geschiedenis aan het Erasmus MC en UMCG. Zijn onderzoek concentreert zich enerzijds op de ‘informatisering’ van de medische wetenschap en (concepten van) ziekte en gezondheid en anderzijds op de recente geschiedenis van de preventieve geneeskunde en geestelijke gezondheidszorg.  
 
Dr. Jo Wachelder                         Hoofddocent geschiedenis aan de Universiteit van Maastricht. Zijn belangrijkste aandachtsgebied vormen de relaties tussen wetenschap, cultuur en onderwijs. Hij schreef uitgebreide publicaties over de geschiedenis van het hoger onderwijs in Nederland.
 
Drs. Reina de Raat                       Medisch historicus en curator en beheerder van de medische en tandheelkundige collecties van de universiteit van Utrecht. Zij is als conservator verbonden aan het Universiteitsmuseum Utrecht.
 
Prof. dr. Klaas van Berkel          Hoogleraar cultuur- en ideeëngeschiedenis, wetenschapsgeschiedenis speciaal van Nederland en universiteitsgeschiedenis.
Verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen
 
Dr. Nele Beyens                           Historicus en onderzoeker. Zij schreef een bekroonde biografie over Hector Treub en publiceert binnenkort een grote studie over oud-minister Els Borst. Zij was verbonden aan het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen van UMC Utrecht en is inmiddels universitair docent bij de Open Universiteit.
 
 

1
/
1
Adrien Barrère