Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

17 september 2021 2e cursusdag NVMG Cursus Medische Geschiedenis 2021: Medische geschiedenis in Europese context

19 maart 2021, door webredactie NVMG
1
/
1

De NVMG organiseert opnieuw een boeiende serie van vier cursusbijeenkomsten medische geschiedenis. Dit keer is gekozen voor het thema: Medische geschiedenis in Europese context.
’s Ochtends biedt een historicus een globaal overzicht van de culturele geschiedenis van het desbetreffende land c.q. taalgebied; ‘s middags worden deze overzichten verrijkt met medisch- historische excursen.

 

Na ontvangst met koffie en cake volgen de ochtendcolleges van 10.30-12.30 uur, en na de traditionele vislunch de middagcolleges van 13.30-15.30 uur. In principe wordt de cursus in hybride vorm aangeboden: een deel van de cursisten kan de colleges op Urk fysiek bijwonen, een ander deel zal de colleges via de livestream willen volgen.

 

Programma

 

Vrijdag 3 September 2021: DUITSLAND

Frits Boterman, emeritus hoogleraar Moderne Duitse Geschiedenis na 1750 (UVA)

Algemene cultuurhistorische inleiding

Thomas van Gulik, emeritus-hoogleraar Chirurgie UMC (AMC)
De ontwikkeling van de Duitse chirurgie en haar invloed in Nederland

Dick Busman, chirurg ‘op rust’

Theodor Billroth: eeuwige roem en de keerzijde 

 

Vrijdag 17 September 2021: FRANKRIJK

Mart van Lieburg, emeritus hoogleraar Medische Geschiedenis (Erasmus MC)

De ontwikkeling van de Franse geneeskunde en haar invloed in Nederland

em. prof. dr. Maarten van Buuren, hoogleraar Moderne Letterkunde (UU)

Krijg de zenuwen! Over temperamentenleer in de 19e eeuw i.h.b. over de neurose

 

Vrijdag 1 oktober 2021: RUSLAND

Hans van Koningsbrugge, hoogleraar Geschiedenis en politiek van Rusland (RUG)

Medische zorg in Rusland in historisch perspectief 

Spreker en titel tweede lezing volgen nog

Willem Mulder, oud museumconservator Leiden en Utrecht

Ruysch in Rusland. Een inkijk in de anatomische collecties van Sint-Petersburg 

 

Vrijdag 5 november 2021: SCANDINAVIË

Mart van Lieburg, emeritus hoogleraar Medische Geschiedenis (Erasmus MC)
De ontwikkeling van de geneeskunde in de Scandinavische landen en haar invloed in Nederland

Anton de Wijer, fysiotherapeut-gnatholoog niet-praktiserend

Over de geschiedenis van de Zweedse heilgymnastiek

Jorieke Rutgers, Zweden-kenner en docent Zweeds (Bureau Svejo)
Scandinavische perspectieven op gezondheid (Linnaeus, Nobelprijswinnaars en Lagom) 

Met ter afsluiting: een muziekuitvoering op de ‘nyckelharpa’

 

Doelgroep: Leden NVMG en alle geïnteresseerden in medische geschiedenis.
Locatie: Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland, Foksdiep 4, 8321 MK URK.
Kosten: € 265 voor de hele collegereeks, inclusief koffie en lunch. Restitutie in principe niet mogelijk. Niet-leden NVMG € 325. Na aanmelding ontvangt u de betalingsgegevens.

 

AANMELDEN PER E-MAIL: [email protected]

 

 

OVER DE DOCENTEN

 

Prof. dr. Frits Boterman: emeritus-hoogleraar Moderne Duitse Geschiedenis na 1750 aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde meerdere boeken over de Duitse geschiedenis. Zie ook www.duitslandinstituut.nl

 

Prof. dr. Thomas van Gulik: was tot 2019 hoogleraar chirurgie in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Zijn aandachtsgebied was de gastro-intestinale chirurgie, in het bijzonder de lever-, galweg- en pancreaschirurgie. Hij was in het AMC tevens hoofd van het Chirurgisch Laboratorium. Hij heeft daarnaast een bijzondere belangstelling voor de geschiedenis van de geneeskunde getoond. Hij publiceerde over de Amsterdamse chirurgie en ziekenhuizen.

 

Dr. Dick Busman: deed na zijn artsexamen (1969) de opleiding tot tropenarts en werkte daarna enkele jaren in Tanzania. Hij deed vervolgens de opleiding Heelkunde van 1975 tot 1981 in Heerlen en promoveerde in 1983 in Maastricht (Results of Highly Selective Vagotomy). Van 1983 tot 2004 werkte hij als chirurg in Leeuwarden, waarvan de laatste zeven jaar als opleider Heelkunde.

 

Em. prof. dr. Mart van Lieburg: emeritus hoogleraar Medische Geschiedenis, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1972-2017), de Vrije Universiteit (1978-1997), het UMCG (2003-2017) en het LUMC (2015-2017); bibliothecaris van de KNMG (sinds 1989) en directeur-beheerder van het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland.

 

em. prof. dr. Maarten van Buuren: Zijn onderzoek bestrijkt het brede terrein van de Westerse literatuur, maar met een zwaartepunt in de moderne Franse letterkunde. Hij heeft deel genomen aan onderzoeksprojecten, zoals het NWO-project ‘De Nederlandse literatuur in Europese context‘, als redacteur van het ijkpunt 1900. Samen met historicus Jan Bank schreef hij: ‘1900, The Age of Bourgeois Culture’. Andere projecten zijn het Van Gogh-brievenproject (kritische uitgave van de brieven van Vincent van Gogh – een groot deel daarvan schreef Vincent in het Frans); de reeks ‘Literatuur in Hoofdlijnen’, waarvoor hij het deel ‘Moderne Franse Literatuur 1850-2000’ schreef, samen met Els Jongeneel, en het Montaigne-project, dat is afgesloten met de complete vertaling van de ‘Essais’ in de vertaling van Hans van Pinxteren.

 

Prof. dr. Hans van Koningsbrugge: hoogleraar Russische Geschiedenis en Politiek van Rusland, directeur van het Nederland-Rusland Centrum en van het Centre for Russian Studies. Sinds 1990 verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen met als specialisme Russische én Scandinavische Geschiedenis in de Vroegmoderne en Moderne Tijd.

 

Willem Mulder: werkte na een technische opleiding als anatomisch modelmaker bij het Anatomisch Embryologisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit Leiden. “On the job” leerde hij vooral de anatomische basiskennis en vervolgens het beheer van de museumcollectie. Na de middelbare avondschool werd hij in 1973 restaurator in het Anatomisch Museum en enige jaren daarna conservator. Gedurende meer dan 10 jaar bezocht hij de medisch-historische cursus in het Medisch Encyclopedisch Instituut van de VU te Amsterdam. In 1991 werd hij conservator medische collecties bij het Utrechts Universiteitsmuseum. Vanaf 1986 was hij lid van – en betrokken bij – de European Association for Museums of the History of Medical Sciences waarbij hij de tweejaarlijkse congressen bezocht en in 1993 coördinator werd van de workshops die in Oost-Europa werden gehouden.

 

Dr. Anton de Wijer: (happily retired!) is voorzitter van Stichting Geschiedenis Fysiotherapie. Hij was parttime werkzaam als directeur van de Stichting Academie Instituut Faculteit Gezondheidszorg Hogeschool Utrecht en daarbij adviseur van het Instituut voor Bewegingsstudies HU. Sinds 1989 is hij ook werkzaam voor de vakgroep Mondziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde allereerst te Utrecht (UMCU) en later te Nijmegen (Radboud UMC).

 

Drs. Jorieke Rutgers: studeerde Theorie & Geschiedenis van de Psychologie en Scandinavische Talen & Culturen aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Haar eindscriptie Zweeds over Linnaeus kwam grotendeels in Uppsala tot stand. Daar kwam ze ook in aanraking met een bijzonder muziekinstrument: de nyckelharpa of sleutelviool. Ze schafte een exemplaar aan en nam dit mee terug naar Nederland. Na haar afstuderen specialiseerde Jorieke Rutgers zich in het geven van taaltrainingen op maat. Daarnaast werkte ze enkele jaren gedurende de zomermaanden als reisleider in zowel Zweden als Noorwegen.

 

 

1
/
1