Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

29 januari 2022 Algemene Leden Vergadering van de NVMG

14 juni 2021, door webredactie NVMG
1
/
1

 

 

Op zaterdag 29 januari 2022 zal de NVMG haar 15e ALV houden via livestream (De link wordt apart toegestuurd) vanuit het Trefpunt Medische Geschiedenis, op Urk.

 

Het thema van het inhoudelijke programma is

Het stinkt! De medische geschiedenis van de reuk en het ruiken.

 

 

Programma 

13.45 uur: ontvangst

 

14.00–14.30 uur Prof. Dr. Inger Leemans, hoogleraar cultuurgeschiedenis VU Amsterdam, Speurneus. Hoe kunnen we meer te weten komen over geuren en medische reuktechnieken uit het verleden?

 

14.30–15.00 uur Prof. M.J. van Lieburg, emeritus hoogleraar medische geschiedenis, Neuzen in medische boeken: over reuk en ruiken in de medische geschiedenis

 

15.00-15.30 uur  Pauze

 

15.30-16.00 uur drs. Wim Rakhorst, bestuurslid Stichting Farmaceutisch Erfgoed en de Kring Geschiedenis van de Pharmacie in de Benelux, Geur in de farmacie: haalt de apotheker daar zijn neus voor op?

 

16.00-16.30 uur Ledenvergadering

 

Dagvoorzitter: Petrie Roodbol

 

Prof. Inger Leemans: hoogleraar cultuurgeschiedenis VU Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op vroegmoderne cultuurgeschiedenis, geschiedenis van emoties en zintuigen, culturele economie, ‘history of knowledge’ en ‘digital humanities’. Zij heeft gepubliceerd over geschiedenis van de pornografie, (radicale) Verlichting, culturele infrastructuur, aandelenmarkten en financiële crises. Als coördinator van ACCESS – ‘The Amsterdam Centre for Cross-Disciplinary Emotion and Sensory Studies’ organiseert Leemans seminars en lezingen op het gebied van de geschiedenis en werking van emoties en zintuigen.

 

Em. prof. dr. Mart van Lieburg: emeritus-hoogleraar Medische Geschiedenis, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1972-2017), de Vrije Universiteit (1978-1997), het UMCG (2003-2017) en het LUMC (2015-2017); bibliothecaris van de KNMG (sinds 1989) en directeur-beheerder van het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland.

 

Drs. Wim Rakhorst, apotheker np, bestuurslid Stichting Farmaceutisch Erfgoed en de Kring Geschiedenis van de Pharmacie in de Benelux.

 

Bent u lid van de NVMG en wilt u de algemene ledenvergadering bijwonen, kunt u zich aanmelden op [email protected]

1
/
1
De Anatomische Les van Willem van der Meer – Michiel van Mierevelt