Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis

13 november 2021 Algemene Leden Vergadering van de NVMG

14 juni 2021, door webredactie NVMG
1
/
1

 

 

Op zaterdag 13 november 2021 zal de NVMG haar 15e ALV houden in het Trefpunt Medische Geschiedenis, Foksdiep 4 op Urk.

 

Het thema van het inhoudelijke programma is

Het stinkt! De medische geschiedenis van de reuk en het ruiken.

 

 

Programma 

13.00 uur: ontvangst

 

13.30–14.00 uur Prof. Dr. Inger Leemans, hoogleraar cultuurgeschiedenis VU Amsterdam, titel volgt

 

14.00–14.30 uur Prof. M.J. van Lieburg, Neuzen in medische boeken: over reuk en ruiken in de medische geschiedenis

 

14.30-15.00 uur Wim Rakhorst, Geur in de farmacie: haalt de apotheker daar zijn neus voor op?

 

15.30-16.30 uur Ledenvergadering

 

16.30-17.30 uur Borrel

 

 

Dagvoorzitter: Petrie Roodbol

 

Prof. Inger Leemans: hoogleraar cultuurgeschiedenis VU Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op vroegmoderne cultuurgeschiedenis, geschiedenis van emoties en zintuigen, culturele economie, ‘history of knowledge’ en ‘digital humanities’. Zij heeft gepubliceerd over geschiedenis van de pornografie, (radicale) Verlichting, culturele infrastructuur, aandelenmarkten en financiële crises. Als coördinator van ACCESS – ‘The Amsterdam Centre for Cross-Disciplinary Emotion and Sensory Studies’ organiseert Leemans seminars en lezingen op het gebied van de geschiedenis en werking van emoties en zintuigen.

 

Em. prof. dr. Mart van Lieburg: emeritus-hoogleraar Medische Geschiedenis, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1972-2017), de Vrije Universiteit (1978-1997), het UMCG (2003-2017) en het LUMC (2015-2017); bibliothecaris van de KNMG (sinds 1989) en directeur-beheerder van het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland.

 

Wim Rakhorst, apotheker np.

 

Bent u lid van de NVMG en wilt u de algemene ledenvergadering bijwonen, kunt u zich aanmelden op [email protected]

Graag horen wij dan ook van u of u live aanwezig wilt zijn op Urk of dat u de vergadering per livestream wilt bijwonen. 

 

Wij zullen ons houden aan de dan geldende corona-maatregelen. Mochten meer mensen zich aanmelden voor lijfelijke aanwezigheid dan er kunnen worden toegelaten, dan hanteren wij de volgorde van aanmelding als toelatingscriterium.

1
/
1